Så här röstar du tryggt i kommunalvalet trots coronan

  • Använd mask eller visir om det inte finns något hinder för det.
  • Håll ett avstånd om minst 2 meter till andra.
  • Använd den handsprit som finns på röstningsstället.
  • Följ valfunktionärernas anvisningar.

Identitetskontroll på röstningsstället

  • Räck över ditt identitetsbevis på den plats som valfunktionären anger.
  • Använd handsprit.
  • Om valfunktionären ber dig ta av masken, gör det genom att ta tag i öronbanden på båda sidorna.
  • Håll masken i öronbanden under hela kontrollen.
  • När valfunktionären ger dig tillstånd att ta på dig masken, gör det försiktigt utan att vidröra ansiktet
  • Använd handsprit. Lägg undan ditt identitetsbevis.

Gör så här om du är i karantän eller har symtom i luftvägarna

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på om du insjuknar under förhandsröstningstiden eller är sjuk på valdagen. Åtgärderna kan också variera från kommun till kommun. Följ valinformationen i din kommun.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Om du har symtom i luftvägarna, ta ett coronatest och vänta på ett negativt testresultat innan du förhandsröstar.

Om du är i frivillig karantän, rösta utomhus eller vänta tills karantänen är slut innan du röstar.

Om du är i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare ska du inte komma till förhandsröstningsstället. Under vissa förutsättningar kan du anmäla dig till hemmaröstning. Alternativt kan du vänta tills karantänen eller isoleringen är slut innan du röstar.

Valdagen

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig karantän, rösta enligt anvisningarna på röstningsstället.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kontakta de kommunala valmyndigheterna och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus. Kom inte in i vallokalen.

En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället utan tillstånd av en smittskyddsläkare.

Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger andra anvisningar, följ dem i stället för denna anvisning. Mer information och anvisningar får du från justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 94 770 och coronainformationen i din kommun.

Anvisningarna om hälsosäker röstning under coronapandemin har utarbetats i samarbete mellan justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Dessutom har vi samlat ihop frågor och svar om arrangemangen kring kommunalvalet under coronapandemin.