Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet

Följ dessa anvisningar när du röstar

  • Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor.
  • Se till att ha god handhygien. Använd handsprit.
  • Använd munskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt.
  • Om du vill, kan du ta med dig en egen penna.
  • Om du har symtom i luftvägarna, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar.

Gör så här om du är i karantän eller isolering eller om du har symtom i luftvägarna

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på om väljaren är sjuk under förhandsröstningsperioden eller på valdagen. Åtgärderna kan också variera från kommun till kommun. Följ valinformationen i din kommun.

Under förhandsröstningsperioden

Om du har luftvägssymtom, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar. Luftvägssymtomen blir lättare inom cirka en vecka från det att de började.

Om du är i karantän eller isolering på läkarordination, kom inte till förhandsröstningslokalen, utan vänta tills karantänen eller isoleringen är slut innan du röstar. 

På valdagen 

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig eller av läkare ordinerad karantän eller isolering, rösta enligt anvisningarna på röstningsstället. I dessa fall ska röstningen ske utan kontakt med andra människor och du ska bära munskydd hela tiden.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen, utan kontakta de kommunala valmyndigheterna och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus. Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.

Se även: Frågor och svar om välfärdsområdesvalet

Välfärdsområdesvalet 2022 är det andra valet som förrättas i Finland under coronapandemin. I kommunalvalet 2021 tillämpades på röstningsställena ett flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots coronapandemin.

Hälsosäkerhetsåtgärderna i välfärdsområdesvalet baserar sig på erfarenheterna från kommunalvalet. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) beaktar utvecklingen av epidemiläget i arrangemangen av välfärdsområdesvalet. Trots det höga antalet smittfall är situationen vid välfärdsområdesvalet en annan än vid vårens kommunalval. Välfärdsområdesvalet förrättas i januari 2022, då alla röstberättigade har haft möjlighet att få minst två doser av coronavaccinet. Vaccinet ger bra skydd särskilt mot coronavirussjukdomens allvarliga former. Enligt THL är röstning så kallad lågriskverksamhet.

Välfärdsområdesvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Justitieministeriet har tillsammans med THL utarbetat anvisningar för kommunerna om hur valet kan ordnas på ett säkert sätt under den pågående coronapandemin. Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger striktare anvisningar, följ dem i stället för de anvisningar som justitieministeriet och THL har gett.

Aktuell information om coronavirusläget finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

THL: Bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster

De kommunala centralvalnämnderna (uppdaterad 17.1.2022)