Så här röstar du tryggt i välfärdsområdesvalet trots coronan

Kommunalvalet i juni 2021 förrättades på ett hälsosäkert sätt i enlighet med anvisningar från justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). På röstningsställena tillämpades ett flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots epidemiläget. 

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd förbereder aktivt de åtgärder som behövs på grund av coronaepidemin och anpassar valarrangemangen enligt epidemiläget. I januari 2022 har alla som vill hunnit få två doser av coronavaccinet. 

Valet ordnas i januari 2022 med de arrangemang som epidemiläget kräver.

De försiktighetsåtgärder som väljarna redan känner till, såsom att använda handsköljmedel och munskydd och att hålla avstånd i köer, tillämpas vid behov också vid välfärdsområdesvalet. 

Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset