Frågor och svar om presidentvalet

Innehållet på sidan:

Allmänt om presidentval

Vem har rösträtt?

Varje finsk medborgare som har fyllt 18 år senast den 28 januari 2024 har rätt att rösta i presidentvalet 2024. I den eventuella andra omgången i presidentvalet är de röstberättigade desamma som i den första omgången.

Vad innebär en eventuell andra omgång?

Presidentvalet kan ske i två omgångar. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första omgången, ordnas en andra omgång . I den andra omgången kan man rösta på någon av de två kandidater som fått flest röster i den första omgången.

Kan jag rösta med fullmakt eller på nätet?

Nej. Rösträtten är en oförytterlig rättighet som ska utövas personligen. Tills vidare har internetröstning inte ansetts vara tillräckligt säker i Finland.

När kan jag rösta?

Du kan rösta antingen på förhand eller på valdagen.
Valdagen i den första omgången i presidentvalet är söndagen den 28 januari 2024. Förhandsröstning ordnas i Finland den 17–23 januari 2024 och utomlands den 17–20 januari 2024.
Valdagen i den eventuella andra omgången i presidentvalet är den 11 februari 2024. Förhandsröstning i den andra omgången ordnas i Finland den 31 januari–6 februari 2024 och utomlands den 31 januari–3 februari 2024.

Var kan jag rösta?

Du kan rösta på förhand på vilket förhandsröstningsställe som helst, också utanför din egen hemkommun. På valdagen får du rösta endast vid den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Mer information om förhandsröstningsställena och deras öppettider finns på adressen https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/sv/aanestyspaikat.html

Din vallokal på valdagen hittar du i söktjänsten för röstningsställen. Du kan också ställa frågor om val och röstning genom att ringa till justitieministeriets servicenummer 0800 9 4771 eller skicka din fråga per Whatsapp till numret 050 438 8730.

Måste jag rösta på den plats som anges i meddelandet om rösträtt?

Ja, om du röstar på valdagen. Om du röstar på förhand kan du rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, också utanför din egen hemkommun. Meddelandet om rösträtt skickas antingen per post eller i tjänsten Suomi.fi, om du har meddelat att du vill ha myndighetsmeddelanden elektroniskt. Mer information om tjänsten Suomi.fi finns på adressen https://www.suomi.fi/meddelanden.  

Hur styrker jag min identitet och vad ska jag ta med mig till röstningsstället?

Hur kan jag rösta utomlands?

Du kan också rösta på förhand utomlands. Du kan rösta utomlands vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning. Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/sv/ulkomais.html

Du kan rösta per brev om du bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. Du kan beställa brevröstningsmaterialet på adressen https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=sv

Se även https://vaalit.fi/sv/att-rosta-utomlands

Hur anmäler jag mig till hemmaröstning?

Du kan anmäla dig till hemmaröstning hos centralvalnämnden i din hemkommun senast tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16. Om en andra omgång förrättas, gäller din anmälan till hemmaröstning automatiskt också den andra omgången. Du kan dock anmäla dig separat till hemmaröstningen i den andra omgången senast den 31 januari 2024 före klockan 16. Mer information om hemmaröstning finns på adressen https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma

Jag har flyttat efter den 8 december 2023. Var ska jag rösta?

Vallokalen i presidentvalet bestäms på basis av dina adressuppgifter i befolkningsdatasystemet den 8 december 2023. Om du har flyttat efter den 8 december bestäms vallokalen på valdagen enligt din tidigare adress. Du kan dock rösta på förhand oberoende av ort både i Finland och utomlands. Mer information finns på adressen https://vaalit.fi/-/1410853/presidentinvaalin-aanestyspaikka-maaraytyy-8.12.-asuinpaikan-perusteella?languageId=sv_SE  

Hur styrker jag min identitet och vad ska jag ta med mig till röstningsstället? 

Hur styrker jag min identitet på röstningsstället?

Du ska styrka din identitet med en identitetshandling med foto, till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, pass eller körkort.
Du kan vid behov hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på närmaste polisinrättning för att kunna rösta.

Får jag rösta om jag har en föråldrad identitetshandling? 

Utgångspunkten är att den identitetshandling som visas upp för valfunktionären ska vara i kraft. Valfunktionären kan dock alltid från fall till fall bedöma vad som är en tillräcklig utredning över identiteten. Om till exempel passet har gått ut för en kort tid sedan och väljaren kan identifieras på bilden, kan det räcka för att styrka identiteten. Det lönar sig också att ta med sig till exempel FPA-kort och andra handlingar med hjälp av vilka du kan styrka din identitet.

Vad ska jag ta med mig till röstningsstället?

När du röstar ska du ha med dig en identitetshandling med foto, till exempel pass, identitetskort eller körkort. Meddelandet om rösträtt behöver inte nödvändigtvis tas med till röstningsstället.

Ska jag ta med mig en egen penna? 

Det finns pennor på röstningsstället, men du får också ta med dig en egen penna.

Hur ska jag gå till väga på röstningsstället?

Får jag assistera en närstående på röstningsstället?

Ja, det får du. Om väljarens förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får ett biträde användas vid röstningen. Biträdet kan vara en valfunktionär eller en person som väljaren själv har utsett.

Kan jag ta med mig ett litet barn till röstningsstället?

Huvudregeln är att man går in i röstningsbåset ensam. I sista hand avgör valfunktionärerna saken.

Är röstningsställena tillgängliga?

De kommunala centralvalnämnderna sköter om arrangemangen och tillgängligheten vid röstningsställena.

Tänk om jag glömmer kandidatens nummer när jag går in i röstningsbåset?

Kandidatförteckningen finns i röstningsbåset.

Får jag en ny röstsedel om jag av misstag skriver fel nummer på den och märker det genast i röstningsbåset?

Du får en ny röstsedel och den gamla sedeln rivs inför valfunktionären.

Vad kan jag skriva på röstsedeln utöver numret på kandidaten?

Absolut inget annat. Din röstsedel kan ogiltigförklaras, om du har skrivit något annat än kandidatens nummer på den. någon annan anteckning än numret har gjorts på den. På webbplatsen valfinland.fi och i röstningsbåset finns instruktioner för hur numret ska skrivas.