Anordnandet av kommunalval under coronapandemin

På denna sida samlas säkerhetsanvisningar för röstning i kommunalvalet 2021. Webbplatsen uppdateras under mars 2021.

Frågor och svar om arrangemangen kring kommunalvalet under coronapandemin

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har tillsammans utarbetat bifogade anvisningar för olika valmyndigheter. Anvisningarna gäller anordnandet av kommunalval under coronapandemin och de kompletterar justitieministeriets valanvisningar.

Anvisning för valförrättare vid förhandsröstning

Anvisning för valförrättare vid hemmaröstning

Anvisning för valdelegationen

Anvisning för valnämnden

Anvisning för centralvalnämnden