Kostnaderna för landskapsval

Landskapet ska svara för landskapsvalnämndens kostnader. Kommunerna ska på samma sätt som tidigare svara för kostnaderna för de kommunala valmyndigheternas verksamhet.