Röstning och röstningsställen

I europarlamentsval kan man rösta antingen på valdagen eller på förhand. Det finns förhandsröstningsställen både i Finland och utomlands. I europarlamentsval är kandidaterna de samma i hela landet.

Förhandsröstning ordnas på de allmänna förhandsröstningsställena. Varje kommun beslutar om förhandsröstningsställen, som kan finnas bland annat i ämbetsverk, köpcentrum och på andra ställen. På ett allmänt förhandsröstningsställe får varje röstberättigad rösta oberoende av i vilken kommun han eller hon bor. Till exempel en röstberättigad som bor i Åbo kan rösta på förhand på ett allmänt förhandsröstningsställe i Uleåborg.

Utomlands får varje röstberättigad rösta oberoende av i vilket land eller i vilken kommun han eller hon bor. Röstberättigade som t.ex. är på semesterresa, studerar eller är stationerade utomlands får således rösta vid en beskickning. Förhandsröstning utomlands förrättas vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet.

På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på meddelandekortet som den röstberättigade fått per post före valet. Röstningsstället på valdagen bestäms enligt hemadressen. Röstningsstället bestäms dock enligt den gamla hemadressen, om den röstande har flyttat upp till 51 dagar före valet. På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. 

Att rösta hemma

Det är möjligt att rösta hemma, om den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller på valdagen till röstningsstället. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till hemkommunen senast dagen innan förhandsröstningen inleds. Mer information om att rösta hemma.

Röstning på anstalter

Förhandsröstning kan också ordnas på anstalter, t.ex. sjukhus, och på finska fartyg som inte befinner sig i Finland under förhandsröstningsperioden i hemlandet eller på valdagen. På anstalter får endast de rösta som vårdas eller har intagits där och på fartyg endast fartygets besättning. Mer information om röstning på anstalter.