Röstningsställen utomhus vid förhandsröstning i välfärdsområdesvalet

Nedan finns en lista över röstningsställen utomhus under förhandsröstningsperioden. Listan innehåller de uppgifter om förhandsröstning utomhus som kommunerna uppgett för publicering på webbplatsen valfinland.fi. I listan ingår inte sådana röstningsställen utomhus som kommunerna inte har skickat för publicering.

Du vet väl att du under välfärdsområdesvalets förhandsröstningsperiod kan rösta på vilket röstningsställe som helst, också utanför din egen kommun i Finland eller till och med utomlands. Kontakta centralvalnämnden i din kommun för mer information. Uppgifter om alla förhandsröstningsställen finns i informations- och resultattjänsten för valet.