Säsongen för infektioner i luftvägarna pågår under presidentvalet 

Presidentvalet 2024 förrättas i början av året, då säsongen för infektioner i luftvägarna sannolikt pågår i Finland. 

I riksdagsvalet 2023, välfärdsområdesvalet 2022 och kommunalvalet 2021 tillämpades på röstningsställena ett flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots coronavirusläget. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd samarbetar också under presidentvalet vid behov. Separata anvisningar ges om hur valet kan ordnas på ett hälsosäkert sätt, om situationen så kräver.

Aktuell information om coronavirusläget finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats