Valfinansiering vid landskapsval

De som vid landskapsval valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare ska vara skyldiga att redovisa sin valfinansiering till statens revisionsverk. Om en person år 2021 ställer upp som kandidat i både landskapsval och kommunalval och blir vald i det ena valet minst till ersättare, är han eller hon redovisningsskyldig i fråga om valfinansieringen för bägge valen.

Begränsningarna i fråga om kandidaters valfinansiering samt uppgifterna som ska redovisas är desamma som vid riksdagsval. Därmed ska det föreskrivas att i kandidater i landskapsval:

  • inte får ta emot bidrag på mer än 6 000 euro från samma givare
  • inte får uppge namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryck-liga samtycke, om värdet av bidraget är mindre än 1500 euro
  • ska redovisa bidrag vars värde uppgår till minst 1 500 euro
  • ska lämna in en efterhandsredovisning av eventuella lån

Därtill ska det i fråga om alla val föreskrivas att kandidater inte får ta emot bidrag från landskapen eller från bolag som ett landskap har bestämmande inflytande i.