Vaalitietojärjestelmä

Vuoden 1996 vaaleista lähtien on Suomessa valtiollisiin vaaleihin liittyvän tiedon käsittelyssä hyödynnetty erityistä vaalitietojärjestelmää (VAT). Viidestä osajärjestelmästä koostuvan VAT:n tavoitteena on ollut vaalivalmiuden ja -varmuuden parantaminen, vaaleja koskevan tietopalvelun monipuolistaminen ja nopeuttaminen sekä käytöstä syntyvät resurssisäästöt.

Vaalitietojärjestelmän viisi osajärjestelmää:

1. Pohjatietojärjestelmä, jossa ovat tiedot mm. vaalipiiri-, kunta- ja äänestysaluejaoista, vaaliviranomaisista sekä tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista;

2. Ehdokastietojärjestelmä (ehdokasrekisteri), johon merkitään seuraavat tiedot jokaisesta vaaleissa ehdokkaana olevasta henkilöstä: nimi, ehdokasnumero, ammatti, kotikunta, puolue/valitsijayhdistys, jonka ehdokkaana hän on, ikä vaalipäivänä sekä henkilötunnus. Ehdokastietojärjestelmä sisältää myös puoluerekisterin;

3. Äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeusrekisteri), johon poimitaan väestötietojärjestelmästä (VTJ) vaaleissa äänioikeutettujen henkilöiden tiedot. Äänioikeusrekisteri perustetaan kutakin vaalia varten erikseen ja rekisteriin otetuille henkilöille lähetetään ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti) kyseisissä vaaleissa. Rekisteri on julkisesti nähtävillä ja sitä koskevan oikaisuvaatimuksen voi tehdä Digi- ja väestötietovirastolle. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri on käytössä ennakkoäänestyspaikoissa ja jokaisen ennakkoon äänestävän äänestämisestä tehdään siihen merkintä. Ennakkoäänestyksen jälkeen rekisteristä tulostetaan vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille. Äänioikeusrekisteriä voidaan kuitenkin käyttää myös vaalipäivän äänestyspaikalla vaaliluetteloiden sijasta. Vaalien jälkeen äänioikeusrekisterin tiedot hävitetään;

4. Tuloslaskentajärjestelmä, johon vaalipiirilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat syöttävät vaalien tulostiedot sitä mukaan kuin ne valmistuvat; ja

5. Tulospalvelujärjestelmä, jonka avulla vaalien tulostiedot ja muut vaalitiedot välitetään tiedotusvälineille ja Tilastokeskukselle.

Vaalitietojärjestelmä sisältää myös ohjaus- ja hallintajärjestelmän.

Vaalitietojärjestelmän omistaa oikeusministeriö ja sen teknisestä ylläpidosta vastaa Oikeusrekisterikeskus yhdessä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen ja alihankkijoiden kanssa.