Vaalitietojärjestelmän kehittäminen

Vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline yleisten vaalien toimittamisessa. Vaalitietojärjestelmää käytetään muun muassa äänioikeutettujen rekisteröintiin, ehdokasasetteluun, äänten laskentaan ja tulospalveluun. Järjestelmän on oltava säännönmukaisten vaalien lisäksi jatkuvasti valmiudessa käynnistää vaalitapahtuma 50 päivän varoitusajalla, mikäli hajotusvaalit tai ennenaikainen presidentinvaali tulevat toimitettaviksi.

Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeessa 2004-2012 siirrettiin 1990-luvun alkupuolella rakennettu vanha vaalitietojärjestelmä pitkän elinkaaren tekniselle alustalle.