Soome parlamendi Eduskunta valimised 2023

Parlamendivalimised viiakse läbi iga nelja aasta tagant. Valimistel valivad Soome kodanikud parlamenti 200 rahvasaadikut meie ühiste asjade üle otsustama.

Parlamendi ülesanded

Parlamendi kõige tähtsam ülesanne on võtta vastu seadused, mille alusel ühiskond toimib.

Teine tähtis parlamendi ülesanne on riigieelarve kinnitamine. 
Riigieelarves määratakse kindlaks, kust riik raha saab ja kuhu raha kasutatakse. Parlament kontrollib ka riigi rahakasutust. Parlament valib riigi valitsusele peaministri ja teeb valitsuse tegevuse järelevalvet. Lisaks kujundab parlament Soome riigi arvamuse paljudes Euroopa Liidu küsimustes.

2023. aasta parlamendivalimised korraldatakse
pühapäeval 2.4.2023.
Eelhääletus on Soomes 22.–28.3.2023
ja välismaal 22.–25.3.2023.

Kellelt saab abi?

Valimistega seotud töötajad nõustavad ja aitavad teid vajaduse korral hääletamiskohas nii eelhääletamisel kui ka valimispäeval kõigis olukordades.

Valimisjaoskonnas on ka valimisabistaja. Võite paluda teda appi hääletamiskabiini, kui te ei saa ise hääletamissedelit täita.

Valimisabistajaks võib olla ka isik, kelle olete ise valinud, näiteks lähisugulane või muu lähedane isik. Valimisabistaja ei tohi siiski olla 
kandidaat või kandidaadi lähedane.

Valimisabistaja ei tohi kellelegi rääkida, kelle poolt te hääletasite.

Valimissaladus

Igaüks otsustab ise, kas ta soovib hääletada ja kelle poolt ta hääletab.

Valimissaladus tähendab seda, et te ei pea mitte kellelegi rääkima, kelle poolt te hääletate. Valimissaladuse tõttu tuleb hääletussedel täita hääletuskabiinis.

Kes võivad hääletada?

Te võite hääletada parlamendivalimistel, kui 

 • olete Soome kodanik; ja 
 • olete saanud 18-aastaseks hiljemalt 2.4.2023.

Valijakaart saadetakse koju

Kui teil on õigus hääletada, saadetakse teile koju vastava teatega kiri. Kirjas on toodud valijakaart, kus on esitatud teavet teie valmisjaoskonna kohta valimispäeval. 

Samuti on kaasas eelhääletamise kohtade nimekiri.

Saate nimetatud teate elektroonilisena, kui olete võtnud kasutusele 
digi- ja rahvastikuandmete ameti pakutava elektroonilise suhtlusteenuse ehk Suomi.fi sõnumid (lisateave aadressil www.suomi.fi/viestit). Valijakaarti ei pea valimisjaoskonda kaasa võtma, piisab isikut tõendavast dokumendist.

Kelle poolt võib hääletada?

Soome on jagatud 13 valimisringkonnaks. Igas valimisringkonnas on oma kandidaadid. Võite hääletada isiku poolt, kes on parlamendivalimiste kandidaadiks teie valimisringkonnas. Teie valimisringkond on märgitud valijakaardile.

Oma valimisringkonna kandidaatide numbrid leiate muuhulgas valmisjaoskondadest ja hääletuskabiinidest. Kandidaatide kohta saab teavet nt ajakirjandusest, televisioonist ja internetist.

Hääletamine kodus

Kui olete haige või kui valimisjaoskonda minemine või seal hääletamine on teile väga raske, võite hääletada eelhääletamise perioodil kodus.

Te peate esitama taotluse kodus hääletamiseks hiljemalt 21.3.2023 kell 16 omavalitsuse keskvalimiskomisjonile. Keskvalimiskomisjoni telefoninumber on toodud valijakaardil. Keskvalimiskomisjonilt saate ka kodus hääletamise kohta lisateavet. 

Eelhääletamine

Saate ise valida, kas annate oma hääle valimispäeval või juba enne seda. Eelhääletusel saab osaleda mistahes eelhääletuspunktis nii Soomes kui ka välismaal.

Võtke hääletamisele kaasa fotoga isikut tõendav dokument, näiteks pass, isikutunnistus (ID-kaart) või juhiluba.

 1. Näidake isikutunnistust valimistöötajale. Töötaja kontrollib seda ja annab teile hääletussedeli.
   
 2. Minge hääletuskabiini. Märkige hääletussedelile selgelt selle kandidaadi number, kelle poolt te hääletate. Ärge kirjutage hääletussedelile midagi muud.
   
 3. Murdke hääletussedel keskelt kokku.
   
 4. Minge tagasi valimistöötaja juurde. Ta lööb hääletussedelile pitseri ja annab teile pruuni valimisümbriku.  Pange hääletussedel ümbrikku ja liimige see kinni.
   
 5. Valimistöötaja palub seejärel allkirjastada blankett. Allkirjaga tõendate, et olete ise täitnud hääletussedeli, sellele on pandud pitser ja olete ise hääletussedeli ümbrikusse pannud.
   
 6. Lõpetuseks paneb valimistöötaja valimisümbriku ja blanketi kollasesse ümbrikku.

Hääletamine valimispäeval

Valimispäeval 2.4.2023 on valimisjaoskonnad avatud kl 9–20.

Vaadake valijakaardilt, kus teie valimisjaoskond asub. Valimispäeval saab hääletada vaid selles valimisjaoskonnas, mis on märgitud teie valijakaardile.

Võtke hääletamisele kaasa fotoga isikut tõendav dokument, näiteks pass, isikutunnistus (ID-kaart) või juhiluba.

 1. Näidake isikutunnistust valimistöötajale. Töötaja kontrollib dokumenti, otsib valimisnimekirjast teie nime ja annab teile hääletussedeli.
   
 2. Minge hääletuskabiini. Märkige hääletussedelile selgelt selle kandidaadi number, kelle poolt te hääletate. Ärge kirjutage hääletussedelile midagi muud.
   
 3. Murdke hääletussedel keskelt kokku.
   
 4. Minge tagasi valimistöötaja juurde. Valimistöötaja lööb hääletussedelile pitseri.
   
 5. Laske hääletusseadel valimiskasti.

Andke oma hääl parlamendivalimistel!

Lisateave valimiste kohta: vaalit.fi

Valimisi ja hääletamist puudutavaid küsimusi võib esitada ka justiitsministeeriumi klienditeeninduse numbril 0800 9 4770.