• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Val som förrättas under åren 2021−2035

Information om val på olika språk

Vaalit eri kielillä.

Teckenspråk: Kommunalval 2021

Kommunalval 2021, anvisning på finlandssvenskt teckenspråk.

(Youtube)

Lättläst: Så här röstar du på valdagen i valet 

Lättläst video: Så här röstar du på valdagen i valet

(Youtube)