• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Servicenumrens öppettider:

  • på vardagar kl. 9−16 

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Val som förrättas under åren 2021−2035

 

Information om val på olika språk

Vaalit eri kielillä.

Teckenspråk: Kommunalval 2021

Kommunalval 2021, anvisning på finlandssvenskt teckenspråk.

(Youtube)

Lättläst: Så här röstar du på valdagen i valet 

Lättläst video: Så här röstar du på valdagen i valet

(Youtube)