Valdagen vid riksdagsvalet söndagen den 2 april. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. Du kan endast rösta i den vallokal som anges i den anmälan om rösträtt som du har fått.

  • Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Följande val

Riksdagsvalet söndagen den 2 april 2023. Förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023 och förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023.

Servicenummer i valfrågor

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Servicenumrens öppettider:

  • 22.3–1.4 på vardagar kl. 8–20 och på veckoslut kl. 9–18
  • på valdagen den 2 april kl. 8–20

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Val som förrättas under åren 2021−2035