• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Följande val

Servicenumret i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Servicenumrens öppettider:

  • 30.10.2023-16.1.2024 vardagar kl. 8 – 16  
  • 17.1.-27.1. vardagar kl. 8 – 20 och veckoslut kl. 9 – 18  
  • valdagen 28.1. kl. 8 – 20

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria när man ringer från ett inhemskt nummer.

Val som förrättas under åren 2021−2035