• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Öppettider för servicenumren från och med den 25 oktober 2021:

  • på vardagar kl. 8−16 

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Lättläst: Så här röstar du på valdagen i valet 

Lättläst video: Så här röstar du på valdagen i valet

(Youtube)