• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Följande val

Riksdagsvalet söndagen den 2 april 2023. Förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023 och förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023.

Servicenummer i valfrågor

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Öppettider för servicenumren från och med 2.1.2023:

  • vardagar kl. 8-16

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Val som förrättas under åren 2021−2035