• Välkommen till justitieministeriets valsidor!

Följande val: Välfärdsområdes- och kommunalval 

Valdagen är söndagen den 13 april 2025 kl. 9–20
Förhandsröstning i Finland den 2–8 april 2025 och utomlands den 2–5 april 2025

 

Val som förrättas under åren 2024−2027