Hoppa till innehåll
  • Välkommen

    till justitieministeriets valsidor!

Valwebbplatsens utseende har förnyats. På webbplatsen hittar du på samma sätt som förut allmän information om val, röstning och partier.   

Följande val: Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) behandlas som bäst i riksdagen. I propositionen föreslås att det första landskapsvalet ska förrättas söndagen den 28 oktober 2018. Förhandsröstning ska i så fall ordnas i Finland den 17–23.10 och utomlands den 17–20.10. Det är dock möjligt att denna tidtabell ändras i samband med riksdagsbehandlingen.

Landskapsval

Val som förrättas under åren 2018-2030

Lättläst: Så här röstar du i valet på förhand

youtube

Lättläst: Så här röstar du i valet

youtube

Landskapsval

youtube