Justitieministeriet

Frågor som gäller val och partier sköts i justitieministeriet vid avdelningen för demokrati och val i enheten för demokrati och val. Enheten leds av Niklas Wilhelmsson.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Postadress: PB 25, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
E-post: fö[email protected]
Telefon: 02951 6001 (växel)
Telefax: (09) 1606 7730

Den officiella e-postadressen: justitieministeriet(at)om.fi
E-postadresserna för personalen: förnamn.efternamn(at)gov.fi, ersätt (at) med @. I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen fö[email protected]. I detta fall anges bokstaven i kontaktuppgifterna.

Kommentarer och frågor som gäller val och webbplatsen Vaalit.fi kan också skickas till adressen vaalit(at)gov.fi. På grund av anhopningar av ärenden kan svaret dröja något.

Tjänstemännen som sköter val- och partifrågor:

Valdirektör Arto Jääskeläinen

 • val, partier, folkomröstningar
 • beredning av val- och partilagstiftningen
 • partiregistret

Telefon: 02951 50128

E-post: förnamn.j.efternamn(at)gov.fi

Konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen (tjänstledig 1.1.2023 – 31.12.2024)

 • val, partier, folkomröstningar
 • beredning av val- och partilagstiftningen

Telefon: 02951 50127

Specialsakkunnig Laura Nurminen

 • val, partier, folkomröstningar

Telefon: 02951 50008

Specialsakkunnig Elina Rissanen

 • val, partier, folkomröstningar
 • beredning av val- och partilagstiftningen

Telefon: 02951 50248

Specialsakkunnig Oula-Antti Labba

 • val, partier, folkomröstningar

Telefon: 02951 50244

Planerare Tuomas Rekola

 • val, partier, folkomröstningar

Telefon: 02951 50195

Planerare Evgenia Klubnitskina

 • upphandlingar i anslutning till val
 • uppdatering av valsidorna
 • assistentuppgifter

Puhelin: 02951 50141

Specialsakkunnig Anniina Tjurin (Rättsregistercentralen)

 • valdatasystemet

Telefon: 029 56 65884
Telefax: 029 56 64702