Justitieministeriet

Frågor som gäller val och partier sköts i justitieministeriet vid avdelningen för demokrati och val i enheten för demokrati och val. Enheten leds av Niklas Wilhelmsson.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Postadress: PB 25, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
E-post: fö[email protected]
Telefon: 02951 6001 (växel)

Den officiella e-postadressen: justitieministeriet(at)om.fi
E-postadresserna för personalen: förnamn.efternamn(at)om.fi, ersätt (at) med @. I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen fö[email protected] I detta fall anges bokstaven i kontaktuppgifterna.

Kommentarer och frågor som gäller val och webbplatsen Vaalit.fi kan också skickas till adressen vaalit(at)om.fi. På grund av anhopningar av ärenden kan svaret dröja något.

 

Tjänstemännen som sköter val- och partifrågor:

Valdirektör Arto Jääskeläinen

  • val, partier, folkomröstningar
  • beredning av val- och partilagstiftningen
  • partiregistret

Telefon: 02951 50128 och 0400 611 432
Telefax: (09) 1606 7730

E-post: förnamn.j.efternamn(at)om.fi

Konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen

  • val, partier, folkomröstningar
  • beredning av val- och partilagstiftningen

Telefon: 02951 50127 och 050 380 0239
Telefax: (09) 1606 7730

Specialsakkunnig Laura Nurminen

  • val, partier, folkomröstningar

Telefon: 02951 50008 och 050 471 8391
Telefax: (09) 1606 7730

Administrativ medarbetare Terttu Tuomi

  • upphandlingar i anslutning till val
  • uppdatering av valsidorna
  • assistentuppgifter

Telefon: 02951 50206 och 050 337 9021
Telefax: (09) 1606 7730

Specialsakkunnig Anniina Tjurin (Rättsregistercentralen)

  • valdatasystemet

Telefon: 029 56 65884 och 050 400 4031
Telefax: 029 56 64702