Blanketter för kandidatuppställning

Justitieministeriet har genom sitt beslut den 14 april 2022 fastställt formulären för blanketter för kandidatuppställning vid riksdagsval. De elektroniska blanketterna nedan har utarbetats med stöd av detta beslut. Vid riksdagsvalet 2023 godkänns dock också blanketter som baserar sig på justitieministeriets tidigare beslut (313/2014) av den 11 april 2014.