Kontakt

Den högsta valmyndigheten vid allmänna val är justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret för valen. Ministeriet har till uppgift att koordinera valberedningsarbetet och ge valanvisningar till andra myndigheter. Dessutom har ministeriet till uppgift att upprätthålla och utveckla valdatasystemet (VAT).

Andra valmyndigheter är

1) Valkretsnämnderna (13)

Var och en valkretsnämnd fastställer vid riksdagsval kandidatuppställningen samt räknar och fastställer valresultatet i valkretsen.

2) Välfärdsområdesvalnämnder (21)

Var och en välfärdsområdesvalnämnd fastställer kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

3) Kommunernas centralvalnämnder (310)

Var och en centralvalnämnd sköter de allmänna arrangemangen inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den också kandidatuppställningen och resultatuträkningen.

4) Valnämnderna (ca 2000)

Var och en valnämnd sköter arrangemangen i samband med röstningen på valdagen i vallokalerna mellan klockan 9 och 20.

5) Valbestyrelserna (ca 500)

I varje kommun finns minst en valbestyrelse som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstning på anstalter i kommunen.

6) Valförrättarna på förhandsröstningsställena i hemlandet (ca 900)

På vart och ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet finns minst två valförrättare som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstningen på förhandsröstningsstället.

7) Valförrättarna vid beskickningarna och finska fartyg

På var och en beskickning eller dess verksamhetsställe som förordnats till förhandsröstningsställe finns minst en valförrättare som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstningen vid beskickningen eller dess verksamhetsställe. Om det på en finsk fartyg för personalen ordnas möjlighet till förhandsröstning, sköter en valförrättare arrangemangen i anslutning till denna.

8) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar ett rösträttsregister, registrerar indelningen i röstningsområden och för ett register över röstningsställena.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 

9) Utrikesministeriet

Utrikesministeriet köter arrangemangen i anslutning till förhandsröstningen utomlands.

Utrikesministeriets kontaktuppgifter