Tidigare utvecklingsprojekt

Vid justitieministeriet har tidigare genomförts flera utvecklingsprojekt bland annat gällande valsystemet vid riksdagsval, internetröstning och EU:s valakt.