Förhandsröstning

Förhandsröstning betyder att du kan rösta före den egentliga valdagen under en särskild förhandsröstningsperiod som anges i vallagen.

Man behöver inte ha någon särskild orsak för att kunna rösta på förhand. Du kan fritt välja att rösta på förhand i stället för att rösta på valdagen. Alla röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen i hemlandet inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas tisdagen den femte dagen före valdagen. I varje kommun finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe, där vem som helst av de röstberättigade kan rösta. I större kommuner finns vanligen flera allmänna förhandsröstningsställen. Förhandsröstningsställena är i allmänhet öppna för röstning under alla sju dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att ett ställe inte är öppet under alla dagar.

Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen.

Allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst.
 

Så här går det till att rösta på förhand

Innan du tar dig till förhandsröstningsstället:

1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto.

  • Om du röstar på förhand i Finland och du inte har en sådan handling, kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du en passfoto som kan vara högst sex månader gamla.
  • Ta också med meddelandekortet (anmälan om rösträtt) som du fått med posten. Detta försnabbar röstningsförrättningen. Meddelandekortet måste dock inte vara med utan du får rösta även utan det. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 029 553 6370) att fråga om kortet och/eller uppgifterna på det.

2. Om du redan på förhand vill ta reda på din kandidats nummer, kan du leta fram hans eller hennes kandidatnummer i justitieministeriets informations- och resultattjänst. Numren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

3. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett biträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde och inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde, kan valfunktionären fungera som ditt biträde.

På förhandsröstningsstället

1. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären som ger dig en röstsedel.

2. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset (eller om du röstar utomlands till något annat ställe som är reserverat för röstning). I båset finns en penna och på väggen finns sammanställningen av kandidatlistorna, varifrån du kan kontrollera din kandidats nummer. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valbiträdet hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset. Vid Europaparlamentsvalet är kandidaterna kandidater i hela landet, vilket innebär att du kan rösta på vilken kandidat som helst som ingår i kandidatlistornas sammanställning. 

3. Anteckna på röstsedeln (i cirkeln till höger i röstsedeln) numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv inget annat på röstsedeln! Instruktioner till väljaren om röstningsanteckning.

4. När du har gjort anteckningen på röstsedeln ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecket och inte syns utåt.

Hopvikt röstsedel.

5. Gå ut ur röstningsbåset och ta den hopvikta röstsedeln med dig till valfunktionären. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

Stämplad röstsedel.

6. Efter det ger valfunktionären dig ett brunt valkuvert. Lägg din röstsedel in i valkuvertet, stäng kuvertet genom att klistra fast det och ge det till valfunktionären.

 Den stämplade röstsedeln läggs i valurnan.

7. Valfunktionären antecknar i rösträttsregistret att du har röstat. Valfunktionären skriver ut ett följebrev och ber dig underteckna det. Kontrollera före undertecknandet att det är just ditt namn som är utskrivet i följebrevet. När du har undertecknat följebrevet undertecknar också valfunktionären det.

  • Om rösträttsregistret inte används på förhandsröstningsstället, antecknar valfunktionären ditt namn i den förteckning som förs över väljarna och ber dig underteckna din anmälan om rösträtt, om du har den med dig, eller fylla i följebrevsblanketten för hand.

8. Till sist innesluter valfunktionären följebrevet du undertecknat och valkuvertet som innehåller din röstsedel i ett gult ytterkuvert. Kuvertet sänds till den kommunala centralvalnämnden i din egen kommun.

  • Centralvalnämnden öppnar ytterkuvertet och granskar i följebrevet vem som har röstat. Efter granskningen godkänt skiljs följebrevet och valkuvertet åt. Notera, att centralvalnämnden inte i detta skede öppnar valkuvertet som innehåller röstsedeln. Valkuverten öppnas först på valdagen när rösträkningen börjar.

Valfunktionären innesluter följebrevet du undertecknat och valkuvertet som innehåller din röstsedel i ett gult ytterkuvert.

9. När valfunktionären har inneslutit dina valhandlingar i det gula ytterkuvertet har du röstat och  du kan du lämna förhandsröstningsstället.

Så här röstar du i valet på förhand -video på lättläst svenska

Lättläst svenska: Så här röstar du i valet på förhand -video på Youtube