För väljare

Varje myndig medborgare har en grundläggande rättighet att rösta.

Enligt 14 § i grundlagen har varje finsk medborgare som har fyllt aderton år rätt att rösta i statliga val (riksdagsval och presidentval) och folkomröstningar.

Dessutom har varje finsk medborgare och varje i Finland stadigvarande bosatt EU-medborgare som har fyllt aderton år rätt att rösta i Europaparlamentsval som förrättas i Finland.

Finska medborgare som bor i Finland samt utlänningar som stadigvarande bor i landet och som har fyllt aderton år har rätt att rösta i kommunalval och välfärdsområdesval samt kommunala folkomröstningar.