Utveckling av valdatasystemet

Valdatasystemet (VAT) är ett centralt verktyg vid förrättning av allmänna val. Systemet används bl.a. vid registrering av röstberättigade, kandidatuppställning och rösträkning samt som resultattjänst. Systemet ska stå i beredskap mellan ordinarie val så att det är möjligt att förrätta förtida riksdagsval och presidentval med 50 dagars varsel.

Projektet för att reformera valdatasystemet pågick mellan 2004 och 2012. Då överfördes det gamla valdatasystemet, som byggdes upp i början av 1990-talet, till en ny teknisk bas med en lång livscykel.