Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som valts till ledamöter av riksdagen och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Redovisningen ska lämnas in inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering finns här.