Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som valts till ledamöter av riksdagen och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Redovisningen ska lämnas in till Statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Läs mer: vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vid riksdagsvalen 2003 och 2007 lämnades redovisningar av valfinansiering till justitieministeriet och från och med riksdagsvalet 2011 till Statens revisionsverk.

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering