Vaalipooli – Valpoolen – Election pool -projekten

Valpoolen är ett projekt som justitieministeriet genomför 1.12.2020–30.11.2021 för att stärka valen och förvaltningens beredskap att motverka valpåverkan. Projektet finansieras genom Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Syftet med projektet är att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier för att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen.

Bakgrund och uppgifter 

Val är grunden för det demokratiska samhället och det finska valsystemet är känt för att vara säkert och pålitligt. Men när den omgivande världen ändrar sig kräver valberedskapen ständigt utveckling och även nya åtgärder.

Valpoolen-projekt hänför sig till det nationella demokratiprogrammet 2025 och baserar sig på justitieministeriets utbildningsprojekt om valpåverkan 2018–2019.

Projektet tar fram ett nätverktyg till stöd för valmyndigheternas arbete, utbildar myndigheter och partier i att främja fria och rättvisa val och deltar i EU-samarbetet på området för valberedskap. Valpoolen kartlägger också vilka aktörer som arbetar med att ordna val och upprätthålla valberedskap och genomför en undersökning för dem. Dessutom samarbetar Valpoolen med plattformar för sociala medier. Projektet stöder samarbetsgruppen för valberedskap, som bland annat följer den internationella debatten och utvecklingen i fråga om valpåverkan och valsäkerhet.

Mer information om valpåverkan  

Justitieministeriets pressmeddelande om projektet 

Följ projektet på Facebook och Twitter via Justitieministeriets och Vaalit.fi konton och
med hashtag #vaalipoolihanke, #valpoolen, #electionpool och #Demokratia2025, #Demokrati2025.

    

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014-2020).

Innehållet i denna webbsida representerar endast författarens åsikter och är hans/hennes ensamma ansvar. Europeiska kommissionen tar inte något ansvar för användning av information den innehåller.