Valpoolen - Information till myndigheterna om valarrangemang och valberedskap

Valpoolen erbjuder information och stöder valmyndigheternas arbete i frågor som rör valarrangemang och valberedskap. Valpoolen fungerar som en materialbank där valmyndigheterna kan hitta information om vilka myndigheter som ansvarar för de olika områdena av valarrangemangen, samlade anvisningar om val och förslag på hur man kan gå till väga i olika situationer i samband med valberedskapen. Dessutom innehåller Valpoolen information om sociala medier. 

Mer information: justitieministeriet, enheten för demokrati och val, e-post vaalit(a)gov.fi

Plattformen Valpoolen har skapats inom projektet Valpoolen, som pågått 1.12.2020–30.11.2021 och syftat till att stärka valberedskapen och myndighetssamarbetet. Projektet har finansierats av Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Syftet med projektet har varit att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier i frågor som gäller att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen. Projektet hänför sig till det nationella demokratiprogrammet 2025 och har baserat sig på justitieministeriets utbildningsprojekt för valpåverkan 2018–2019. 

Mer information om valpåverkan  

Justitieministeriets pressmeddelande om projektet 

Justitieministeriets bloggtexten om projektet

Broschyr om projektet Valpoolen

Slutrapport om projektet Valpoolen

Följ projektet på Facebook och Twitter via Justitieministeriets och Vaalit.fi konton och
med hashtag #vaalipoolihanke, #valpoolen, #electionpool och #Demokratia2025, #Demokrati2025.

    

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014-2020).

Innehållet i denna webbsida representerar endast författarens åsikter och är hans/hennes ensamma ansvar. Europeiska kommissionen tar inte något ansvar för användning av information den innehåller.