Vaalipooli – Valpoolen – Election pool -hanke

Oikeusministeriössä toteutetaan 1.12.2020–30.11.2021 Euroopan unionin REC-ohjelman (Rights, Equality and Citizenship) rahoittama vaaleja ja viranomaisyhteistyötä vahvistava Vaalipooli-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa.

Tausta ja tehtävät

Vaalit ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta ja suomalainen vaalijärjestelmä on tunnetusti turvallinen ja luotettava. Maailman muuttuessa vaalivarautuminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa kehittämistä ja myös uusia toimia.

Vaalipooli-hanke liittyy kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025, ja se pohjautuu oikeusministeriön vaalivaikuttamisen koulutushankkeeseen 2018-2019.

Hankkeessa tuotetaan verkkotyökalu vaaliviranomaisten työn tueksi, koulutetaan viranomaisia ja puolueita vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämisestä sekä osallistutaan alan EU-yhteistyöhön. Työskentelyn aikana kartoitetaan lisäksi vaalien järjestämiseen ja vaalivarautumiseen liittyviä toimijoita, toteutetaan heille kysely sekä tehdään yhteistyötä sosiaalisen median alustojen kanssa. Hanke tukee Vaalivarautumisen yhteistyöryhmää, joka muun muassa seuraa vaalihäirintään ja vaalien turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystä.

Lisätietoa vaalihäirinnästä

Oikeusministeriön tiedote hankkeesta 

Seuraa hanketta Facebookissa ja Twitterissä Oikeusministeriön ja Vaalit.fi -tileillä sekä tunnisteilla #vaalipoolihanke, #valpoolen, #electionpool ja #Demokratia2025, #Demokrati2025.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020).

Tämän nettisivun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja on vain hänen vastuulla. Euroopan komissio ei ota vastuuta sen sisältämien tietojen käytöstä.