Vaalipooli - Tietoa viranomaisille vaalijärjestelyistä ja vaalivarautumisesta

Vaalipooli tarjoaa tietoa ja tukee vaaliviranomaisten työtä vaalijärjestelyihin ja vaalivarautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Vaalipooli toimii materiaalipankkina, josta vaaliviranomaiset löytävät tietoa vaalien järjestämisen eri osa-alueista vastaavista viranomaisista, vaaleihin liittyvää ohjeistusta koottuna sekä toimintamalliehdotuksia erilaisiin vaalivarautumisen tilanteisiin. Lisäksi Vaalipooli sisältää tietoa sosiaalisen median alustoista. 

Lisätiedot: oikeusministeriö, demokratia ja vaalit -yksikkö, sähköposti vaalit(a)gov.fi

Vaalipooli-alusta on luotu osana vaalivarautumista ja viranomaisyhteistyötä vahvistavaa Vaalipooli-hanketta, joka on ollut käynnissä oikeusministeriössä 1.12.2020–30.11.2021. Hanketta on rahoittanut Euroopan unionin REC-ohjelma (Rights, Equality and Citizenship). Hankkeen tavoitteena on ollut edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa. Vaalipooli-hanke liittyy kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025, ja se on pohjautunut oikeusministeriön vaalivaikuttamisen koulutushankkeeseen 2018-2019.

Lisätietoa vaalihäirinnästä

Oikeusministeriön tiedote hankkeesta 

Oikeusministeriön blogikirjoitus hankkeesta

Esite Vaalipooli-projektista

Vaalipooli-hankkeen loppuraportti

Seuraa hanketta Facebookissa ja Twitterissä Oikeusministeriön ja Vaalit.fi -tileillä sekä tunnisteilla #vaalipoolihanke, #valpoolen, #electionpool ja #Demokratia2025, #Demokrati2025.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020).

Tämän nettisivun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja on vain hänen vastuulla. Euroopan komissio ei ota vastuuta sen sisältämien tietojen käytöstä.