Vaalien samanaikainen toimittaminen

Vaalien samanaikaista toimittamista (yhdistämistä) ovat käsitelleet vaalitoimikunta 2000 ja Kansanvalta 2007 -toimikunta. Kumpikin toimikunta päätyi siihen tulokseen, että yleisiä vaaleja ei ole syytä pysyvästi yhdistää toisiinsa, vaan kussakin tapauksessa on aina erikseen harkittava yhdistämisen tarpeellisuus ja, jos yhdistämiseen nähdään olevan aihetta, se on toteutettava erillisellä lailla. Molemmat toimikunnat ehdottivat kuitenkin, että neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys voitaisiin toimittaa vaalien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä.

Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 2011 selvitys vaalien yhdistämisestä ja yhteenveto selvityksestä koskien vaalien yhdistämistä.

Vuonna 2013 ns. puoluesihteeritoimikunta käsitteli vaalien yhdistämistä, mutta totesi nimenomaisesti, että "eduskuntavaaleja ja kunnallisvaaleja ei esitetä yhdistettäväksi."