Europarlamenttivaalit

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2019. Vaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa kesäkuun alkuun sijoittuvan, torstaista sunnuntaihin kestävän ajanjakson aikana.

Europarlamenttivaalien säännönmukainen toimittamisajanjakso vuonna 2019 on 6.-9.6., mutta koska 9.6. on helluntai useimmissa jäsenvaltioissa (myös Suomessa), vaaliajanjakso siirtyy  EU:n neuvoston päätöksellä kahta viikkoa aiemmaksi. Tällöin vaaliajanjakso on 23.-26.5.2019. EU:n vaalisäädöksen nojalla neuvosto voi perustellusta syystä siirtää vaalien ajankohdan normaalista enintään kahta kuukautta aiemmaksi tai yhtä kuukautta myöhemmäksi.

Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 13.

Vuoden 2014 europarlamenttivaalit muissa jäsenvaltioissa: perustietoa vaalilainsäädännöstä, äänestysprosenteista ym.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Tietoa eurooppalaisista poliittisista ryhmistä löytyy täältä.

Joulukuussa 2009 voimaan tulleen Euroopan unionin uuden perussopimuksen (Lissabonin sopimus) mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä.

Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 13. Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999 sekä 14 jäsentä vuonna 2004.