Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Helmikuun 2020 alusta lukien (Brexitin jälkeen) Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 705. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä.  Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä on 14.  Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuosina 2004 ja 2019 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Taulukko, jossa luetellaan kunkin jäsenvaltion nykyinen paikkamäärä (new distribution) sekä aikaisempi paikkamäärä. 

Euroopan parlamentin jäsenmäärästä päättää yksimielisesti Eurooppa-neuvosto parlamentin tehtyä asiasta aloitteen. Päätös koskien jäsenmäärää vaalikaudelle 2024-2029 tehtäneen alkusyksystä 2023.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Lisätietoa eurooppalaisista poliittisista ryhmistä.