EU-vaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä valitaan Suomesta Euroopan parlamentin jäseniksi seuraaviksi viideksi vuodeksi.

EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa. Tiedot ehdokkaista löytyvät vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

Lue lisää EU-vaaleista ja äänestämisestä usein kysytyistä kysymyksistä.

Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu

Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024
Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024 
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.5.–1.6.2024

Voit äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä

Tiedon ennakkoäänestyspaikoista löydät oikeusministeriön tieto-ja tulospalvelusta.

Tiedon vaalipäivän äänestyspaikastasi löydät äänioikeusilmoituksesta tai Digi-ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta.

Näin äänestät ennakkoon ja vaalipäivänä.

Lisätietoa äänestämisestä saat maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4700 (fi & en) ja 0800 9 4771 (sv & en) sekä WhatsApp-viestipalvelusta 050 438 8730.

Kuka saa äänestää?

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Lisätietoa äänioikeudesta Suomessa.

Ilmoitus äänioikeudesta

Jos sinulla on oikeus äänestää, sinulle lähetetään äänioikeusilmoitus. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Lisätietoa palvelusta löydät osoitteesta suomi.fi/viestit.


Lisätietoa vaaleista Euroopan parlamentin sivuilta 
Lisätietoa Euroopan laajuisista poliittisista ryhmistä

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Jäsenmäärästä ja jäsenvaltioiden välisestä paikkajaosta päättää Eurooppa-neuvosto parlamentin tehtyä asiasta aloitteen. Vaalikaudelle 2024-2029 tehdyn päätöksen (22.9.2023) mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15. Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuosina 2004 ja 2019 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 23 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Lisätietoa eurooppalaisista poliittisista ryhmistä.