Vaaleista valittaminen

Vaalipiirilautakunnan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu. Tulos vahvistetaan aina 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään klo 18 aloitettavassa vaalipiirilautakunnan kokouksessa.

Valituksen voi tehdä

1) sillä perusteella, että vaalipiirilautakunnan päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:

  • jokainen äänioikeutettu.

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa vaalipiirissä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tehdä jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.