Sosiaalinen media ja vaalit

Sosiaalinen media tarjoaa keskustelualustan, jolla voidaan vahvistaa demokratiaa ja demokraattisia osallistumisoikeuksia. Sosiaalisessa mediassa voidaan myös lisätä äänestäjien tietoisuutta vaaleista ja eri vaaliteemoista.

Viranomaiset käyvät sosiaalisen median yritysten, kuten Facebookin, Twitterin ja Googlen kanssa keskusteluja siitä, miten ne varautuvat toiminnassaan vaaleihin kohdistuviin vaikuttamisyrityksiin. Viranomaiset ovat informoineet näitä yrityksiä Suomen vaalijärjestelmästä, vaaleja koskevasta lainsäädännöstä sekä vaalien toimittamisen periaatteista. Samalla on keskusteltu keinoista, joiden avulla eri toimijat, kuten viranomaiset, puolueet, yksittäiset ehdokkaat ja media voivat varautua ja suojautua näiden alustojen kautta tapahtuvaan häirintään. Sosiaalisen median yritykset ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita. Yritykset tekevät alustoillaan julkaistuja sisältöjä koskevat ratkaisunsa ja tulkintansa itse omien yhteisösääntöjensä ja käyttäjäehtojensa perusteella. Päätösvalta on täysin yrityksillä itsellään.

Jos kohtaa sosiaalisen median alustoilla vaaleihin, vaalijärjestelyihin tai viranomaisiin liittyvää häirintää tai väärää tietoa, tulee olla suoraan yhteydessä sosiaalisen median yhtiöihin näiden yritysten viranomaisille tarjoamien kanavien kautta. Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto tukee tarvittaessa viranomaisia yhteyksien luomisessa sosiaalisen median yhtiöihin.