Puolueet

Puolueella tarkoitetaan oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puolueen jäseneksi liitytään yleensä puolueen paikallisyhdistyksen kautta.

Poliittisia puolueita on ollut Suomessa noin sadan vuoden ajan. Vuoteen 1969 asti puolueiden asema oli epävirallinen. Puolueet saivat virallisen aseman vuonna 1969 säädetyn puoluelain (10/1969) myötä.

Puoluelaki (10/1969)

Puolueiden vaaliohjelmia ja puolueohjelmia: Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston POHTIVA-tietovaranto