Presidentinvaalin tuloksen laskenta

Presidentinvaalin tuloksen laskennan pääperiaate on, että ensimmäisessä vaiheessa äänet lasketaan kussakin vaalipiirilautakunnassa erikseen ja laskennan tulos ilmoitetaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka sitten laskennan toisessa vaiheessa yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi. Vaalin tulos muodostuu ehdokkaiden koko maassa saamista hyväksytyistä äänistä.

Ennakkoäänten laskenta

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina aikaisintaan kello 10. Tällöin kuntien keskusvaalilautakunnilta saapuneet ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan. Vaalipiirilautakunnat pyrkivät saamaan ennakkoäänten laskennan valmiiksi ja tallentamaan tuloksen oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään kello 20 mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Vaalipäivän äänten alustava laskenta

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Vaalilautakunta avaa vaaliuurnan, laskee siinä olevat äänestysliput ja merkitsee kullekin ehdokkaalle annetut äänimäärät erityiseen vaalipöytäkirjaan. Heti tämän jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa.

Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset vaalitietojärjestelmään. Lopuksi vaalilautakunta sinetöi äänestysliput pakettiin ja toimittaa ne maanantaiaamuksi vaalipiirilautakunnalle.

Tarkastuslaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ensimmäisen vaalin vaalipäivänä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina viimeistään kello 12. Tarkastuslaskennan tuloksen tulee olla valmis tiistaina kello 10, jolloin kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät vaalipiirissä ja ilmoittaa äänimäärät Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka puolestaan vahvistaa ehdokkaille koko maassa annettujen äänten lukumäärät ja ilmoittaa ne oikeusministeriölle. Tämän jälkeen oikeusministeriö toteaa, järjestetäänkö toinen vaali vai ei.

Jos presidentinvaali ratkeaa jo ensimmäisessä vaalissa, valtioneuvosto toteaa tuloksen viipymättä yleisistunnossaan.

Toisen vaalin osalta menettelyt ovat pääosin samoja, paitsi että tarkastuslaskennan tulos vahvistetaan keskiviikkona kello 18 jälkeen. Valtioneuvosto toteaa vaalin tuloksen torstaina pidettävässä yleisistunnossaan.

Tasavallan presidentin virkakausi alkaa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä eli helmikuun alussa, jos vain yksi vaali toimitetaan, tai maaliskuun alussa, jos kaksi vaalia toimitetaan.

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läsnäolo-oikeus

Vaalipiirilautakunnan ennakkoäänten laskentaa, tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista koskevissa kokouksissa samoin kuin vaalilautakunnan laskentakokouksessa saavat olla läsnä puolueiden ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet tai heidän valtuuttamansa henkilöt sekä oikeusministeriön valtuuttamat vaalitarkkailijat.