Presidentinvaalin tuloksen laskenta

Ennakkoäänten laskenta

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina aikaisintaan kello 15 (tai erityisestä syystä aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12). Tällöin kuntien keskusvaalilautakunnilta saapuneet ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan. Vaalipiirilautakunnat pyrkivät saamaan ennakkoäänten laskennan valmiiksi ja tallentamaan tuloksen oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään kello 20 mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Vaalipäivän äänten alustava laskenta

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Vaalilautakunta avaa vaaliuurnan, laskee siinä olevat äänestysliput ja merkitsee kullekin ehdokkaalle annetut äänimäärät erityiseen vaalipöytäkirjaan. Heti tämän jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa.

Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset vaalitietojärjestelmään. Lopuksi vaalilautakunta sinetöi äänestysliput pakettiin ja toimittaa ne ennen maanantaiaamua vaalipiirilautakunnalle.

Vaalipiirien tuloksen yhdistäminen koko maan tulokseksi

Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi. Vaalin tulos muodostuu ehdokkaiden koko maassa saamista hyväksytyistä äänistä.

Tarkastuslaskenta ja vaalien tuloksen vahvistaminen

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ensimmäisen vaalin vaalipäivänä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina. Tarkastuslaskennan tuloksen tulee olla valmis tiistaina kello 10, jolloin kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät vaalipiirissä ja ilmoittaa äänimäärät Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka puolestaan vahvistaa ehdokkaille koko maassa annettujen äänten lukumäärät ja ilmoittaa ne oikeusministeriölle. Tämän jälkeen oikeusministeriö toteaa, järjestetäänkö toinen vaali vai ei.

Toisen vaalin osalta menettelyt ovat pääosin samoja, paitsi että tarkastuslaskennan tulos vahvistetaan keskiviikkona kello 18 jälkeen. Valtioneuvosto toteaa vaalin tuloksen torstaina pidettävässä yleisistunnossaan.