Ulkosuomalaisten äänestäminen

Ulkosuomalaiset eli ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sekä myös europarlamenttivaaleissa, jolleivat ilmoittaudu asuinvaltionsa vaaliluetteloon. Ulkosuomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa ja aluevaaleissa.

Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko 1) edustustossa, 2) kirjeitse ulkomailta tai 3) vaalipäivänä Suomessa heille määrätyssä äänestyslalueessa.

Äänestäminen ulkomailla