Ulkosuomalaisten äänestäminen

Ulkosuomalaiset eli ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sekä myös europarlamenttivaaleissa, jolleivat ilmoittaudu asuinvaltionsa vaaliluetteloon. Ulkosuomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa ja aluevaaleissa.

Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin. Äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Ulkosuomalaisen vaalipiiri määräytyy sen mukaan, mihin vaalipiiriin hänen väestökirjapitokuntansa kuuluu. Väestökirjanpitokunta taas on yleensä se kunta, jossa ulkosuomalainen on viimeksi Suomessa asuessaan asunut. Väestökirjanpitokunnan määräytymisestä eräissä erityistilanteissa säädetään tarkemmin kotikuntalain 6 a §:ssä (1650/1995). Ulkosuomalaisen äänioikeutetun vaalipiiri mainitaan hänelle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa ja sitä voi tarvittaessa tiedustella Digi- ja väestötietovirastosta.

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa maa on yhtenä vaalipiirinä, jolloin äänestäjä voi äänestää ketä tahansa ehdokasta.

Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko ennakkoon ulkomailla tai Suomessa olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa, kirjeitse ulkomailta tai vaalipäivänä Suomessa heille määrätyssä äänestysalueessa.

Äänestäminen ulkomailla