Ulkosuomalaisten äänestäminen

Onko ulkosuomalainen äänioikeutettu?

Ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja Suomessa toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa. He ovat äänioikeutettuja myös Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa, jos eivät ole ilmoittautuneet asuinmaansa europarlamenttivaalien vaaliluetteloon. Äänioikeutettuja ovat yhtälailla myös ne Suomen kansalaiset, joilla on myös jonkun toisen valtion kansalaisuus (kaksoiskansalaiset).

Miten ulkosuomalaisen äänioikeus määräytyy?

Ulkosuomalainen on Digi- ja väestötietoviraston perustamassa äänioikeusrekisterissä merkitty äänioikeutetuksi siihen kuntaan, joka viimeksi oli hänen kotikuntansa Suomessa (väestökirjanpitokunta). Jos ulkosuomalaisella ei ole ollut kotikuntaa Suomessa, hänen väestökirjanpitokuntansa määräytyy äidin, isän tai puolison kotikunnan tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Jos väestökirjanpitokunta ei enää kuulu Suomen alueeseen, äänioikeusrekisteriin merkitään kunnaksi Helsinki.

Miten ulkosuomalainen saa tiedon äänioikeudestaan?

Digi- ja väestötietovirasto lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle ulkosuomalaiselle äänioikeusilmoituksen siihen osoitteeseen, joka on merkitty hänen kohdalleen Suomen väestötietojärjestelmään.

Äänioikeusilmoituksessa on mainittu muun muassa vaalipäivä ja se, missä vaalipiirissä henkilö on äänioikeutettu sekä ennakkoäänestysajanjakso. Ilmoituksen liitteenä on luettelo äänioikeutettua lähinnä olevista ulkomaiden ennakkoäänestyspaikoista. Siinä on myös ohjeita äänestämisestä. Saadakseen äänioikeusilmoituksen ulkosuomalaisen on syytä huolehtia siitä, että hänen osoitetietonsa Suomen väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla.

Missä ja miten ulkosuomalainen voi äänestää?

Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko

Kukin ulkomaan ennakkoäänestyspaikka on avoinna vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä ennakkoäänestysajanjaksolla. Äänestäjän on syytä etukäteen tarkistaa sen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja -kellonajat, missä aikoo äänestää.

Ulkomaan ennakkoäänestyspaikalla äänestyksen toimittamisesta vastaa vaalitoimitsija. Hän antaa tarkempia ohjeita äänestyksen suorittamisesta. Äänestyksen päätyttyä vaalitoimitsija toimittaa äänestysliput sisältävät lähetekuoret Suomeen ulkoasiainministeriölle, joka jakaa ne edelleen asianomaisiin kuntiin. Sieltä ne toimitetaan asianomaiselle vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten.

Ketä ehdokasta ulkosuomalainen voi äänestää?

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat koko maassa samat, joten äänioikeutettu voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Eduskuntavaaleissa kukin äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Oma vaalipiiri määräytyy kunkin kotikunnan tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Jos esimerkiksi ulkosuomalaisen väestökirjanpitokunnaksi on merkitty äänioikeusrekisteriin Lahti, hänen oma vaalipiirinsä on Hämeen vaalipiiri. Oma vaalipiiri on mainittu äänioikeusilmoituksessa.