Vaaliviranomaiset

Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

Oikeusministeriön yhteystiedot

Muita vaaliviranomaisia ovat:

1) Vaalipiirilautakunnat (13);

Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa eduskuntavaaleissa ehdokasasettelun sekä laskee ja vahvistaa vaalien tuloksen vaalipiirissä.

Vaalipiirilautakuntien yhteystiedot

2) Kuntien keskusvaalilautakunnat (309);

Kukin keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot

3) Vaalilautakunnat (noin 2000)

Kukin vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla klo 9-20 välisenä aikana.

4) Vaalitoimikunnat (noin 500)

Kussakin kunnassa on vähintään yksi vaalitoimikunta, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

5) Kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen (noin 900) vaalitoimitsijat

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on vähintään kaksi vaalitoimitsijaa, jotka huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä ennakkoäänestyspaikassa.

6) Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijat kotiäänestyksiä varten määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

7) Edustustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoimitsijat

Kussakin ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä edustustossa tai sen toimipisteessä on vähintään yksi vaalitoimitsija, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustustossa tai sen toimipisteessä.

Jos suomalaisessa laivassa järjestetään ennakkoäänestys laivan henkilökunnalle, siitä huolehtii vaalitoimitsija.

8) Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii äänioikeusrekisterin perustamisesta, äänestysaluejaotuksen rekisteröinnistä ja äänestyspaikkarekisterin pitämisestä.

Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot

9) Ulkoministeriö

Huolehtii ennakkoäänestyksen toimittamisesta ulkomailla.

Ulkoministeriön yhteystiedot