Apua äänestäjälle

Useimmat äänestämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat äänestyspaikalla. Vaalivirkailijat auttavat tarvittaessa ja neuvovat, jos esimerkiksi tarvitset avustajaa äänestysmerkinnän tekemiseen.

Ennen äänestyspaikalle menoa äänestäjän kannattaa tutustua postitse tai sähköisesti saamaansa äänioikeusilmoitukseen, jossa on ohjeita äänestämisestä. Jos et ole saanut ilmoitusta ennen ennakkoäänestyksen alkamista, voit ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto voi varmistaa, että osoitteesi on oikein väestötietojärjestelmässä ja että ilmoitukset ovat tulostuneet oikein. Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Voit ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumeroon 029 553 6370.

Mikäli äänestämisessä ilmenee ongelmia, on tärkeää nostaa asia esille ripeästi. Äänestäjä voi esimerkiksi ottaa yhteyttä kunnan keskusvaalilautakuntaan asian selvittämiseksi.

Vaalien laillisuusvalvonta

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille voi tehdä kantelun vaaliviranomaisten tai vaalivirkailijoiden menettelystä. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri valvovat, että viranomaiset ja virkailijat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies seuraa erityisesti hyvän hallinnon sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ohjeita kantelun tekemiseen saa laillisuusvalvojien sivuilta: www.oikeusasiamies.fi ja www.okv.fi

Vaaliviranomaisen edustajat hoitavat tehtäviään virkavastuulla. Mikäli joku epäilee rikollista menettelyä vaaleissa, hän voi olla yhteydessä paikalliseen poliisiin. 

Vaaleista valittaminen

Vaalien tuloksesta voi valittaa vaaleista kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Presidentinvaaleissa tulokseen ei voi valittamalla hakea muutosta.

Valituksen voi tehdä

1) sillä perusteella, että vaalipiirilautakunnan (kuntavaaleissa: kunnan keskusvaalilautakunnan) päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:

  • jokainen äänioikeutettu
  • kuntavaaleissa myös kunnan jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa vaalipiirissä (kuntavaaleissa: kunnassa) tai europarlamenttivaaleissa koko maassa.

Kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa vaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu.

Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskevaan Helsingin vaalipiirilautakunnan päätökseen voidaan tehdä valitus Helsingin hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot (oikeus.fi)