Laivaäänestys

Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Laivaäänestyksen toimittaa vaalitoimitsija, joka on aluksen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva henkilö.

Laivaäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin äänestys yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.