Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Vaalikelpoisuus

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Vaalikelpoisuus on eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä.

Ehdokasasettelu

Eduskuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa
1) puolueet, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään puoluerekisteriin sekä
2) vähintään 100 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.

Tämän mukaisesti ehdokkaiden enimmäismäärät per puolue, vaaliliitto tai yhteislista ovat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa seuraavat:

 • Helsingin vaalipiiri 22
 • Uudenmaan vaalipiiri 36
 • Varsinais-Suomen vaalipiiri 17
 • Satakunnan vaalipiiri 14
 • Hämeen vaalipiiri 14
 • Pirkanmaan vaalipiiri 19
 • Kaakkois-Suomen vaalipiiri 17
 • Savo-Karjalan vaalipiiri 15
 • Vaasan vaalipiiri 16
 • Keski-Suomen vaalipiiri 14
 • Oulun vaalipiiri 18
 • Lapin vaalipiiri 14

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä voi yhteislistalla olla enintään neljä ehdokasta.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) sen vaalipiirin vaalipiirilautakunnalle, jossa aikoo asettaa ehdokkaita, viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä vaalipiirilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokashakemusten jättämisen määräaika on viimeistään tiistaina 5.3.2019 ennen klo 16.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita.

Ehdokasasettelun vahvistaminen

Vaalipiirilautakunnat tutkivat ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistavat ehdokasasettelun 31. päivänä ennen vaalipäivää. Vaalipiirilautakunnat laativat ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokkaat.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan (ehdokasasettelu vahvistetaan) torstaina 14.3.2019.

Jokaisesta ehdokkaasta on yhdistelmässä seuraavat tiedot: järjestysnumero (alkaen numerosta 2), nimi, kotikunta sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä mm. äänestyskopeissa.