Muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisten vaalioikeudet Suomen europarlamenttivaaleissa

Äänioikeus

Suomessa asuvat muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka täyttävät viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, voivat halutessaan äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Tämän edellytyksenä on, että henkilö itse ilmoittautuu Suomen äänioikeusrekisteriin viimeistään 80. päivänä (21.3.2024) ennen vaalipäivää ennen klo 16. Ilmoittautuminen tehdään Digi- ja väestötietovirastolle, joka lähettää hyvissä ajoin ennen kyseistä määräpäivää EU-jäsenvaltion kansalaisille kirjeen, jossa on ohjeet ilmoittautumista varten. Lisätietoa Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta

Digi- ja väestötietoviraston kirjeet ja ilmoittautumislomake äänioikeusrekisteriin vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa ovat seuraavat. Kirjeet ja lomake ovat suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, viron, espanjan, romanian ja puolan kielillä.

Kun henkilö on otettu Suomen äänioikeusrekisteriin, Digi- ja väestötietovirasto lähettää siitä tiedon hänen kotivaltionsa asianomaiselle viranomaiselle, joka poistaa hänet kotivaltion vaaliluettelosta. Tämä siksi, että EU:n europarlamenttivaalidirektiivin (93/109/EY) mukaan henkilö voi äänestää vain yhdessä jäsenvaltiossa, valintansa mukaan joko asuin- tai kotivaltiossaan.

Oikeus asettautua ehdokkaaksi

Suomen äänioikeusrekisteriin otettu EU-jäsenvaltion kansalainen on myös kelpoinen olemaan ehdokkaana (vaalikelpoinen) Suomen europarlamenttivaaleissa. Tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi julistettu ei kuitenkaan voi olla ehdokkaana. 

Ehdokkaaksi voi asettautua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: a) puolueen ehdokkaana tai b) valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Puolueen ehdokkaaksi voi päästä sopimalla siitä puolueen kanssa. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan täytyy kerätä ehdokkuutensa tueksi vähintään 2000 äänioikeutetun henkilön allekirjoitukset. Lisätietoa ehdokkaaksi asettautumisesta antavat:

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!