Kirjeäänestys  

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu kuntavaalien 2021 osalta aukeaa 13.3.2021.

Kuntien keskusvaalilautakuntien osoitteet (päivitetty 25.8.2021)

Kuntavaalien vaalipäivä siirtyy kesäkuun 13. päivälle. Aiemmin tilattuja kirjeäänestyksen materiaaleja on mahdollista käyttää vaalipäivän siirtymisestä huolimatta. Vaalipäivän siirtyessä kesäkuulle on kirjeitse äänestäminen mahdollista aikaisintaan 14.5.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 11.6.2021 ennen kello 19. 

Toimi näin:

Huomioon otettavaa kirjeäänestyksestä

Kun äänestäjä on postittanut kirjeäänestyksen lähetekuoren Suomeen, ääni on annettu, eikä hän voi enää kyseisissä vaaleissa äänestää esimerkiksi edustustossa tai vaalipäivänä Suomessa. Kirjeitse annettu ääni on siis samaan tapaan lopullinen kuin muutkin äänestysmuodot, eikä sitä voi korvata myöhemmin.

Muutenkin kirjeäänestyksessä pätevät samat säännöt kuin vaaliviranomaisten edessä äänestämisessä. Esimerkiksi toisen nimissä tai useampaan kertaan äänestäminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi samoin kuin toisen henkilön äänestämiseen vaikuttaminen uhkauksella tai väkivallalla.

Varmista, että osoitetietosi ovat ajan tasalla

Digi- ja väestötietovirasto lähettää äänioikeusilmoituksen kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusilmoitus lähetetään noin puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää. Ilmoituksesta näet helposti osoitteen (oman kuntasi keskusvaalilautakunnan osoite), johon sinun tulee palauttaa kirjeäänesi. Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

>> Lisätietoa Digi- ja väestötietoviraston sivuilta