Kirjeäänestys  

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu presidentinvaalin 2024 osalta aukeaa 28.10.2023. Linkki tilauspalveluun löytyy tämän sivun oikealta palstalta.

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan.                                 

Jos toinen vaali toimitetaan, toisen vaalin ehdokasta voi äänestää vasta sen jälkeen, kun ensimmäisen vaalin tulos on selvillä ja tiedetään, ketkä kaksi ehdokasta ovat toisessa vaalissa mukana. Jos siis haluaa äänestää molemmissa vaaleissa, on äänestettävä ja palautettava kirjeääni Suomeen kahdella eri kerralla. Molemmissa vaaleissa ei voi äänestää samalla kertaa.

Ensimmäisen vaalin kirjeäänen on oltava perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 26.1.2024 ennen kello 19. Mahdollisen toisen vaalin kirjeäänen on oltava perillä viimeistään perjantaina 9.2.2024 ennen kello 19.
 

Toimi näin:

Huomioon otettavaa kirjeäänestyksestä

Kun äänestäjä on postittanut kirjeäänestyksen lähetekuoren Suomeen, ääni on annettu, eikä hän voi enää kyseisissä vaaleissa äänestää esimerkiksi edustustossa tai vaalipäivänä Suomessa. Kirjeitse annettu ääni on siis samaan tapaan lopullinen kuin muutkin äänestysmuodot, eikä sitä voi korvata myöhemmin.

Muutenkin kirjeäänestyksessä pätevät samat säännöt kuin vaaliviranomaisten edessä äänestämisessä. Esimerkiksi toisen nimissä tai useampaan kertaan äänestäminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi samoin kuin toisen henkilön äänestämiseen vaikuttaminen uhkauksella tai väkivallalla.

Varmista, että osoitetietosi ovat ajan tasalla

Digi- ja väestötietovirasto lähettää äänioikeusilmoituksen kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusilmoitus lähetetään noin puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää. Ilmoituksesta näet helposti osoitteen (oman kuntasi keskusvaalilautakunnan osoite), johon sinun tulee palauttaa kirjeäänesi. Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

Lisätietoa Digi- ja väestötietoviraston sivuilta

Näin täytät kirjeäänestyksen lähetekirjeen

Kirjeäänestyksen ohjevideo 

(YouTube)

Huom. Video on tehty eduskuntavaaleja varten, mutta siinä esitetyt ohjeet pätevät pääosin myös muissa vaaleissa.