Vuosiarkisto

 • Seitsemän tähden liike merkitty puoluerekisteriin
  Uutinen 21.12.2018

  Seitsemän tähden liike r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 19 puoluetta.

 • Suomen Kansa Ensin merkitty puoluerekisteriin
  Uutinen 11.12.2018

  Suomen Kansa Ensin r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 18 puoluetta.

 • Kansanedustajien määrä muuttuu Uudenmaan ja Savo-Karjalan vaalipiireissä
  Tiedote 8.11.2018

  Kansanedustajien paikkojen määrä muuttuu 14.4.2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa kahdessa vaalipiirissä. Uudenmaan vaalipiiri saa yhden lisäpaikan ja Savo-Karjalan vaalipiiri menettää yhden paikan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken.

 • Perusarvot ja vaalivaikuttaminen EU:n oikeusministerikokouksen asialistalla
  Antti Häkkänen
  Tiedote 9.10.2018

  Oikeusministeri Antti Häkkänen osallistuu 11. lokakuuta Luxemburgissa pidettävään EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen. Kokouksessa käsitellään muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, sähköisessä muodossa olevaan todistusaineistoon liittyviä kysymyksiä sekä varautumista epäasialliseen vaalivaikuttamiseen. Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista. Suomi on ollut asiassa aloitteellinen.

 • Ministeri Häkkänen keskustelee Lontoossa vaalivaikuttamisesta ja ajankohtaisista EU-asioista
  Antti Häkkänen
  Tiedote 27.9.2018

  Oikeusministeri Antti Häkkänen vierailee Lontoossa 27.-28. syyskuuta. Vierailun teemoina ovat muun muassa vaalivaikuttamiseen liittyvät kysymykset, ajankohtaiset oikeusasiat sekä Ison-Britannian EU-eron tilanne.

 • Koulutushanke vaalivaikuttamisesta puolueille ja viranomaisille
  Tiedote 15.6.2018

  Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Turvallisuuskomitean sihteeristö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puolueiden, viranomaisten ja kansalaisten tietoisuutta vaalivaikuttamisesta.

 • Oikeusministeri Antti Häkkänen: Alhainen äänestysaktiivisuus on demokratian suurin uhka
  Antti Häkkänen
  Tiedote 22.2.2018

  - Demokratian suurimmat uhat eivät tule rajojemme ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Matala äänestysaktiivisuus on kaikissa kansanvaltaisissa maissa kasvava ongelma. Jo nyt alhainen äänestysaktiivisuus vähentää päätöksenteon legitimiteettiä ja lietsoo populismia. Kansanvallan puolustustalkoot tarvitaan kipeästi, totesi oikeusministeri Antti Häkkänen avatessaan Suomalaisen kuntademokratian tila ja haasteet –seminaarin Helsingissä tänään.

 • Kuntademokratiaindikaattorit 2017 –raportti kertoo: Kuntademokratia toimii mutta vuorovaikutuksessa on parannettavaa
  Tiedote 22.2.2018

  Kuntalaiset katsovat demokratian toimivan kunnissa kohtalaisen hyvin ja selvästi useimmat kokevat voivansa vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Päätöksenteon keskittyminen nähdään kuitenkin toisinaan ongelmallisena ja vuorovaikutusta päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välillä voisi parantaa. Näin tiivistää tänään julkaistu Kuntademokratiaindikaattorit 2017 –raportti kuntademokratian tilan Suomessa.

 • Presidentinvaalin tuloksia julkaistaan vaalit.fi -sivuilla 28.1. alkaen
  Tiedote 26.1.2018

  Sunnuntaina 28. tammikuuta toimitettavan presidentinvaalin alustavia tulostietoja julkaistaan vaalit.fi -sivuston tulospalvelussa vaali-iltana alkaen kello 20. Tulostietoja päivitetään laskennan edetessä viiden minuutin välein aina äänten laskennan loppuun asti.

 • Useimmat ennakkoäänestyspaikat auki myös viikonloppuna
  Tiedote 19.1.2018

  Presidentinvaalin ennakkoäänestys jatkuu myös lauantaina ja sunnuntaina useimmissa ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestäminen on viikonvaihteessa usein sujuvaa, sillä äänestäjiä on yleensä vähemmän kuin arkipäivinä.

 • Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona
  Tiedote 15.1.2018

  Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17. tammikuuta. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 23. tammikuuta.

 • Työryhmä valmistelemaan vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 1.12.2014

  Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista.

 • Vuoden 2012 puoluetuen käytössä ei huomautettavaa
  Tiedote 25.6.2014

  Puolueiden varainkäyttöä vuonna 2012 koskeneessa tarkastuksessa ei havaittu mitään olennaista säännösten tai määräysten vastaista, ilmenee oikeusministeriön tarkastuskertomuksesta.

 • Työryhmä ehdottaa kunnallisvaalien siirtämistä huhtikuulle
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 11.6.2014

  Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdottaa kunnallisvaalien siirtämistä lokakuusta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Eduskuntavaalit toimitetaan jo nykyisin kyseisenä ajankohtana. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä, jona toimitettaisiin kahden vuoden välein joko kunnallisvaalit tai eduskuntavaalit. Samanaikaisesti vaaleja ei järjestettäisi.

 • Perustuslakiin esitetään 9 - 12 vaalipiiriä eduskuntavaaleissa
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 8.5.2014

  Hallitus esittää perustuslain muuttamista siten, että Suomi jaettaisiin eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä. Nykyisin perustuslaissa säädetään, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12–18. Nykyinen Manner-Suomen vaalipiirien määrä on 12.

 • Nettiäänestämisen mahdollisuuksista keskustellaan otakantaa.fi-sivustolla
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 2.4.2014

  Oikeusministeriön työryhmä kartoittaa parhaillaan nettiäänestyksen soveltumista Suomen vaaleihin sekä kunnallisiin kansanäänestyksiin. Otakantaa.fi-sivustolla on avautunut kaikille avoin kysely ja verkkokeskustelu aiheesta.

 • Oikeusministeriön tietojärjestelmä toimi moitteettomasti
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 1.11.2012

  Tiedotusvälineissä on uutisoitu Posiolla sattuneeseen kahdesti äänestämiseen liittyen, että vaalipäivän äänestystilanteessa tietojärjestelmä olisi reagoinut äänioikeuden käyttöä kirjattaessa normaalista poikkeavalla tavalla ja olisi hyväksynyt henkilön äänestämisen toiseen kertaan.

 • Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden asemaan ehdotetaan parannuksia
  Tiedote 25.10.2012

  Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kirjelmän Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden asemaan liittyvistä komission ehdotuksista. Ehdotettujen EU-puolueasetuksen ja siihen liittyvän varainhoitoasetuksen muutoksen tavoitteena on parantaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien poliittisten säätiöiden näkyvyyttä, tunnettuutta, tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

 • Yli miljoona äänesti ennakkoon
  Tiedote 24.10.2012

  Kunnallisvaalien ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan hieman yli miljoona ääntä, joten ennakkoon äänesti noin 24,4 prosenttia äänioikeutetuista. Luvut tarkentuvat, kun rekisteriin lisätään mm. ulkomailla annetut ennakkoäänet.

 • Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 15.10.2012

  Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17. lokakuuta. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 23. lokakuuta.

 • Ensimmäiset selkokieliset vaalivideot valmistuivat
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 8.5.2012

  Vaaleissa äänestämisestä on tehty ensimmäiset selkokieliset videot. Selkovaalivideoilla kerrotaan perusohjeet äänestämisestä kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Aiemmin on jo tuotettu useista vaaleista selkoesitteitä, mutta nyt välineenä on ensimmäistä kertaa video. Näin hankkeessa on jouduttu perusteellisesti pohtimaan, miten liikkuvan kuvan käyttö ja selkokieli sopivat yhteen.

 • Esitys: puolueen rekisteröimisedellytyksiin äänestäjien yhdenvertaisuutta parantavia muutoksia
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 29.3.2012

  Puoluelakia esitetään muutettavaksi siten, että puolueen kannattajina voisivat puoluetta rekisteröitäessä toimia myös sellaiset ulkomaan kansalaiset, joilla on äänioikeus Suomessa kunnallis- tai europarlamenttivaaleissa. Hallitus antoi esityksen tänään eduskunnalle.

 • Yli 1,5 miljoonaa äänesti ennakkoon
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 1.2.2012

  Presidentinvaalin toisen kierroksen ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan noin 1 503 000 ääntä, joten ennakkoon äänesti noin 36,0 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista. Luvut tarkentuvat myöhemmin, kun rekisteriin lisätään mm. ulkomailla annetut ennakkoäänet.

 • Ennakkoäänestys presidentinvaalin toisella kierroksella alkaa keskiviikkona
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 24.1.2012

  Tasavallan presidentin vaalissa toimitetaan toinen kierros, koska kukaan ehdokkaista ei saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä. Toisen vaalin ehdokkaina ovat Pekka Haavisto numerolla 2 ja Sauli Niinistö numerolla 6. Ehdokasnumerot ovat samat kuin ensimmäisessä vaalissa. Helsingin vaalipiirilautakunnan tänään vahvistaman vaalituloksen mukaan Niinistö sai ensimmäisessä vaalissa 37,0 prosenttia äänistä ja Haavisto 18,8 prosenttia äänistä.

 • Yli 1,3 miljoonaa äänesti ennakkoon
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 18.1.2012

  Presidentinvaalin ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan noin 1 365 000 ääntä, joten ennakkoon äänesti 32,7 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista. Luvut tarkentuvat, kun rekisteriin lisätään mm. ulkomailla annetut ennakkoäänet.

 • Ennakkoäänestys jatkuu viikonloppuna
  Anna-Maja Henriksson
  Tiedote 13.1.2012

  Presidentinvaalin ennakkoäänestys jatkuu myös lauantaina ja sunnuntaina useimmissa ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestäminen on viikonvaihteessa usein sujuvaa, sillä äänestäjiä on yleensä vähemmän kuin arkipäivinä.

 • Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona
  Tuija Brax
  Tiedote 4.4.2011

  Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa kotimaassa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 12. huhtikuuta. Kotimaassa on 901 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista noin 40:llä.

 • Eduskuntavaalitutkimus 2011 selvittää myös sosiaalisen median ja vaalirahakohun vaikutuksia
  Tuija Brax
  Tiedote 31.3.2011

  Suomalaiset vaalitutkijat toteuttavat eduskuntavaalien jälkeen laajan kansallisen vaalitutkimuksen. Tutkimuksen rahoittaa oikeusministeriö ja sen toteuttaa Taloustutkimus käyntihaastatteluina.

 • Kirje uusille äänestäjille ja vaalitietoa monilla kielillä
  Tuija Brax
  Tiedote 16.3.2011

  Oikeusministeriö lähettää eduskuntavaaleissa jälleen uusille äänestäjille kirjeen, jolla pyritään innostamaan nuoria käyttämään äänioikeuttaan. Noin 120 000 nuorella on nyt ensimmäistä kertaa tilaisuus äänestää valtiollisissa vaaleissa.

 • Ministerit Brax, Virkkunen ja Wallin toivovat kouluilta aktiivista demokratiakasvatusta
  Tuija Brax
  Tiedote 3.3.2011

  Kevään eduskuntavaalit ja niihin liittyvä vaalikeskustelu antavat kouluille hyviä ja käytännönläheisiä teemoja demokratiakasvatukseen. Ennen eduskuntavaaleja toteutetaan kouluissa alle 18-vuotiaille nuorille varjovaalit. Kouluille tarjotaan myös nuorten ehdokkaiden vaalipaneeleja ja helppoa mahdollisuutta tuoda poliittinen keskustelu ja puolueet kouluihin.

 • Vaalit.fi-sivusto uudistui
  Tuija Brax
  Tiedote 23.2.2011

  Oikeusministeriön vaalisivujen www.vaalit.fi ulkoasu on uudistettu. Myös sivujen tekstisisältöjä on ryhmitelty uudelleen. Etusivulla on oikopolkuja kysytyimpiin ja ajankohtaisimpiin aiheisiin.

 • ETYJ saapuu arvioimaan Suomen eduskuntavaaleja
  Tuija Brax
  Tiedote 17.2.2011

  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ on päättänyt lähettää arvioijansa Suomen eduskuntavaaleihin, jotka toimitetaan 17. huhtikuuta 2011. Kyseessä ei ole varsinainen laajamittainen vaalitarkkailu, vaan kevyempi asiantuntijapohjainen arviointimissio.

 • Eduskuntavaaleissa on 901 kotimaan ennakkoäänestyspaikkaa
  Tuija Brax
  Tiedote 2.2.2011

  Huhtikuun eduskuntavaaleissa on yhteensä 901 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa kotimaassa. Paikkojen määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista noin 40:llä. Ennakkoäänestyspaikat ovat pääosin kunnantaloilla, kirjastoissa tai muissa kuntien virastoissa ja laitoksissa.

 • Lausunnot ja kannanotot äänestysikärajan alentamisesta koottu yhteen
  Tuija Brax
  Tiedote 24.1.2011

  Äänioikeusikärajatyöryhmän mietinnöstä ”Nuorten ääni – aikuisten uurna” on valmistunut lausuntoyhteenveto oikeusministeriössä. Lausuntoja annettiin yhteensä 49. Lausuntoyhteenveto sisältää myös tiivistelmät kansalaiskeskusteluista, joita äänestysikärajatyöryhmän mietinnöstä käytiin kolmella eri keskustelufoorumilla.

 • Vuoden 2008 puoluetuen käytössä ei huomautettavaa
  Tuija Brax
  Tiedote 16.9.2010

  Oikeusministeriössä on valmistunut tarkastus puolueiden varainkäytöstä vuonna 2008. Tarkastuksessa ei havaittu mitään säännösten vastaista valtion puolueille myöntämien avustusten käytössä. Tarkastuksen suorittamiseen osallistui tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. Tarkastushavainnot on saatettu puolueiden tietoon.

 • Vaali- ja puoluerahoitusuudistus kokonaisuudessaan voimaan
  Tuija Brax
  Tiedote 31.8.2010

  Syyskuun alussa tulevat voimaan loput uudistukset puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. Puolueita koskevia säännöksiä sovelletaan eräiltä osin kuitenkin vasta 1.1.2011 alkaen. Ehdokkaiden vaalirahoitusta uudistettiin laajasti jo viime vuonna. Uusia vaali- ja puoluerahoitussäännöksiä noudatetaan täysimääräisesti tulevissa eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2011.

 • Oikeusministeri Tuija Brax: Äänestysaktiivisuuden parantaminen vaatii koko yhteiskunnan tukea
  Tuija Brax
  Tiedote 31.5.2010

  - Äänestysprosenttien suuntaa ei korjata millään yksittäisellä viranomaiskampanjalla. Vastuunsa tunteva yhteiskunta uskaltaa muuttaa myös osallistumisen rakenteita, sanoi oikeusministeri Tuija Brax seminaarissa, jossa etsittiin keinoja äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen ja ehdokkaiden tasapuolisen näkyvyyden lisääämiseen.

 • Eduskuntavaalit siirtyvät huhtikuulle vuodesta 2011 lähtien - Myös presidentinvaalin ajankohta myöhäisemmäksi
  Tuija Brax
  Tiedote 20.5.2010

  Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalit järjestetään jatkossa huhtikuun kolmantena sunnuntaina eli kuukautta myöhemmin kuin tähän saakka. Seuraavat eduskuntavaalit ovat 17. huhtikuuta 2011 ja ennakkoäänestys on 6.-12. huhtikuuta.

 • Puoluerahoituksen avoimuuteen esitetään parannuksia
  Tuija Brax hallitus
  Tiedote 4.3.2010

  Puoluerahoituksen avoimuutta esitetään parannettavaksi Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n antamien suositusten mukaisesti. Yleisöllä tulee olla riittävästi tietoa puolueiden perustoiminnan ja vaalikampanjoiden rahoituksesta voidakseen arvioida puolueiden mahdollisia sidonnaisuuksia. Tavoitteena on lisätä luottamusta poliittiseen toimintaan ja siten parantaa myös äänestysaktiivisuutta.

 • Äänioikeusikärajan laskemista kunnallisvaaleissa selvitetään
  Tuija Brax
  Tiedote 26.1.2010

  Suomalaisten nuorten yhteiskunnallista osallistumista selvittävissä tutkimuksissa on havaittu, että vaikka nuoret osallistuvat edelleen aktiivisesti vapaaehtois- ja järjestötoimintaan, heidän kiinnostuksensa perinteisiä vaikuttamiskeinoja kohtaan on vähentynyt. Tämä näkyy muun muassa vähäisenä äänestysaktiivisuutena ja puolueosallistumisena.

 • Johanna Korhonen selvittämään vaaliehdokkaiden maksutonta mediajulkisuutta
  Tuija Brax
  Tiedote 18.1.2010

  Selvitystyön tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan vahvistaa äänestäjien mahdollisuutta saada monipuolista ja tasapuolista tietoa ehdokkaista. Työssä kuullaan politiikan ja median toimijoita, vaaleihin ehdokkaina osallistuneita henkilöitä ja aktiivisia äänestäjiä. Työn tulee olla valmis maaliskuun 2010 lopussa.