Vaalitietojärjestelmän kehittäminen

Vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline yleisten vaalien toimittamisessa. Vaalitietojärjestelmää käytetään muun muassa äänioikeutettujen rekisteröintiin, ehdokasasetteluun, äänten laskentaan ja tulospalveluun. Järjestelmän on oltava säännönmukaisten vaalien lisäksi jatkuvasti valmiudessa käynnistää vaalitapahtuma 50 päivän varoitusajalla, mikäli hajotusvaalit tai ennenaikainen presidentinvaali tulevat toimitettaviksi.

Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeessa 2004-2012 siirrettiin 1990-luvun alkupuolella rakennettu vanha vaalitietojärjestelmä pitkän elinkaaren tekniselle alustalle. Vaalitietojärjestelmän elinkaariselvityksessä vuonna 2020 todettiin, että vaalitietojärjestelmään kohdistuu teknologioita, käytettävyyttä ja tietoturvaa koskevia uudistustarpeita, minkä vuoksi järjestelmän uudistaminen on ajankohtaista.

Oikeusrekisterikeskus on vuodesta 2020 lähtien valmistellut vaalitietojärjestelmän uudistamista oikeusministeriön toimeksiannosta. Uudistuksen kokonaiskustannusarvio on 17,6 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset pitävät sisällään kustannuksia uuden ja vanhan järjestelmän päällekkäisestä käytöstä, mikä on välttämätöntä vaalivarmuuden kannalta. Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.