Vaalien toimittamiskustannukset

Vaalien toimittamiskustannuksista vastaavat pääsääntöisesti oikeusministeriö ja kunnat. 

Oikeusministeriö vastaa seuraavista vaalikustannuksista:

  • vaalitietojärjestelmän kustannukset,
  • äänioikeusilmoitusten kustannukset,
  • äänestyslippujen, kuorien ja lomakkeiden sekä tarvikkeiden kustannukset,
  • lähetekuorten postimaksujen kustannukset,
  • ulkomailla tapahtuvan ennakkoäänestyksen kustannukset ja
  • vaalipiirilautakuntien kustannukset.
     
  • Taulukko: Vaalien toimittamiskustannukset 2003- 
  • Taulukko: Vaalien toimittamiskustannukset 1999-2000

Kunnat vastaavat keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, jos vaalissa toimitetaan toinen kierros.

Tilinpäätösten mukaiset kuntien vaalimenot vuodesta 1999 lukien ovat olleet seuraavat. Näistä menoista ei ole vähennetty oikeusministeriön suorittamaa kertakorvausta.