Vaaleja koskevia EU-kirjelmiä

E-kirjeitä

 • E 12/2021 vp Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

 • E 84/2018 vp EU/Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit

 • E 120/2017 vp EU/Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen

 • E 106/2017 vp Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018

 • E 96/2017 vp EU:n kehittäminen: institutionaaliset kysymykset

 • E 86/2015 vp EU:n vaalisäädöksen muuttaminen

 • E 58/2013 vp Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

 • E 41/2013 vp EU/ Valmistautuminen EP-vaaleihin 2014

 • Jatkokirje: EJ 31/2013 vp Europarlamenttivaalit 2014: Komission ja Euroopan parlamentin suositukset

 • Jatkokirje: EJ 34/2013 vp Europarlamenttivaalit 2014: Komission ja Euroopan parlamentin suositukset

 • E 21/2012 vp EU; EDUSTAJIEN VALITSEMINEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN YLEISILLÄ, VÄLITTÖMILLÄ VAALEILLA; vuonna 1976 annetun EU:n vaalisäädöksen muuttamista koskeva mietintöluonnos

 • E 73/2007 vp EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

 • Jatkokirje: EJ 26/2007 vp Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta         

 • E 25/2001 vp Komission ehdotus Neuvoston asetukseksi eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta

Valtioneuvoston U-kirjelmiä

 • U 64/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen uudistamiseksi

 • U 74/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston direktiivien muuttamisesta (direktiivit unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa)

 • U 73/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta
   
  • Jatkokirje: UJ 24/2022 vp Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta
 • U 94/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
   
 • U 60/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt) 

 • U 4/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen muuttamiseksi

 • Jatkokirje: UJ 31/2016 vp Euroopan Unionin vaalisäädöksen uudistaminen

 • U 63/2012 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus) sekä komission valmisteluasiakirjasta ehdotukseksi varainhoitoasetuksen muuttamisesta lisäämällä siihen uusi eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoittamista koskeva osasto (varainhoitoasetus)

 • Jatkokirje: UJ 33/2013 vp EU; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöistä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus)

 • Jatkokirje: UJ 31/2013 vp EU; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöistä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus)

 • Jatkokirje: UJ 2/2013 vp Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta (varainhoitoasetus)

 • U 73/2006 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)

 • Jatkokirje: UJ 18/2012 vp Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)

 • Jatkokirje: UJ 24/2012 vp Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)

 • U 61/1998 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Euroopan parlamentin ehdotuksesta neuvoston säädökseksi (edustajien valitseminen Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti)