Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan eduskuntavaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty. Vaalirahoitusilmoitukset on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistamisesta Valtiontalouden tarkastusvirastolle, joka huolehtii ilmoitusten valvonnasta. Lue lisää vaalirahoituksen valvonnasta.

Vaalirahoitusilmoitukset vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa tehtiin oikeusministeriölle. Vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien ne on tehty Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta.