Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan eduskuntavaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta. Lue lisää vaalirahoitusvalvonnasta.

Vaalirahoitusilmoitukset vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa tehtiin oikeusministeriölle ja vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta.