Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan eduskuntavaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta. Lue lisää: vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vaalirahoitusilmoitukset vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa tehtiin oikeusministeriölle ja vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta