Kainuun maakuntavaalit 2004 ja 2008

Kainuun maakuntavaltuustosta ja Kainuun maakuntavaaleista säädettiin Kainuun hallintokokeilusta annetussa laissa (343/2003), joka oli voimassa vuoden 2016 loppuun.

Kainuun hallintokokeilualueeseen kuuluivat Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat.

Kainuun maakuntavaalit toimitettiin kunnallisvaalien yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja toisen kerran vuonna 2008.

Hallintokokeilun jatkamisen (vuoden 2012 jälkeen) osalta Kainuun hallintokokeilualueen kunnat eivät päässeet hallintokokeilulain 2 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen yhteistoiminnasta säädettyyn määräaikaan (vuoden 2011 loppu) mennessä, joten hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa.