Landskapsvalet i Kajanaland 2004 och 2008

Bestämmelser om landskapsfullmäktige och landskapsvalet i Kajanaland finns i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) som gäller till utgången av 2016.

Till försöksområdet för förvaltningsförsöket hör städerna Kajana och Kuhmo samt kommunerna Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi.

Landskapsvalet i Kajanaland förrättades första gången år 2004 och andra gången år 2008.

Försöksområdets kommuner har inte kunnat ingå det samarbetsavtal som avses i 2 § i lagen om förvaltningsförsöket inom den föreskrivna tiden (före utgången av 2011), vilket innebär att förvaltningsförsöket avslutades vid utgången av 2012.