Partier

Med parti avses en registrerad förening, som införts i justitieministeriets partiregister. Partier är ideella föreningar som väsentligen fullföljer politiskt syfte. Medlemmarna går vanligen med i partiet via dess lokalföreningar.

I Finland har det funnits politiska partier redan i hundra år. Ända till 1969 bedrev partierna inofficiell verksamhet. I och med partilagen (10/1969) blev partiernas verksamhet officiell.

Partilagen (10/1969) 

Partiernas val- och partiprogram har samlats i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivs POHTIVA-databas.