SMS-undersökning i riksdagsvalet 2023

I samband med riksdagsvalet 2023 genomfördes ett försök där man undersökte hur en sms-påminnelse påverkar ungas valdeltagande. I försöket fick unga röstberättigade (i åldern 18−29 år) vid två olika tillfällen information om tidsschemat för och rösträtten i riksdagsvalet.

Det första sms:et skickades innan förhandsröstningen började och det andra på valdagen. Omkring 30 000 unga röstberättigade fick sms på finska och svenska i sin telefon. Jämförelsegruppen, som inte fick något meddelande, omfattade cirka 20 000 unga.

Syftet med undersökningen var att utreda om en sms-påminnelse är ett effektivt sätt att öka de ungas valdeltagande i Finland och vilken inverkan sms-påminnelsen har på den ungas röstningsbeteende jämfört med det första sms-meddelandet. I undersökningen användes slumpmässigt urval, dvs. deltagarna valdes ut slumpmässigt bland sådana röstberättigade i åldrarna 18–29 år vars telefonnummer fanns tillgängligt och vars boendekommuner hade ett elektroniskt rösträttsregister.

De effekter som meddelandena haft analyseras med beteendevetenskapliga metoder och jämförs med det tidigare försöket med sms-påminnelser som genomfördes 2022 i samband med välfärdsområdesvalet.

En forskningsgrupp vid Åbo universitet ansvarar för analysen av undersökningsmaterialet. Professor Janne Tukiainen är chef för forskningsgruppen. Målet är att resultatet av undersökningen publiceras i slutet av 2023 eller i början av 2024. 

Undersökningen genomförs som en del av den beteendevetenskapliga verksamheten vid statsrådets kansli och den görs i samarbete med justitieministeriet, Åbo universitet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Information om behandlingen av personuppgifter i undersökningen ”Främja unga väljares aktivitet genom sms-påminnelse”
Pressmeddelande: Sms-påminnelsers inverkan på ungas valdeltagande undersöks
Mer information om försöket som genomfördes vid välfärdsområdesvalet 2022

Ytterligare information:
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, [email protected]
Maarit Lassander, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 037, [email protected]