Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Nästa val förrättas 2019.

Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Europaparlamentet består av högst 751 ledamöter. Var och en medlemsstat kan ha högst 96, men minst 6 ledamöter.

Från Finland utses 14 ledamöter i valet 2019. Vid tidigare Europaparlamentsval har man från Finland utsett ledamöter enligt följande: 16 ledamöter åren 1996 och 1999, 14 ledamöter år 2004 samt 13 ledamöter åren 2009 och 2014.

Orsaken till att Finlands platsantal ökar från 13 till 14 är att Förenade kungariket (UK) frånträder Europeiska unionen den 29 mars 2019 och deltar därmed inte heller i Europaparlamentsvalet. Europeiska unionen beslutade den 29 juni 2018 att UK:s 73 parlamentsplatser fördelas mellan de övriga 27 medlemsstaterna och Finland fick en av dessa platser.

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 25 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska partierna finns här.

 

Europaparlamentet

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 25 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska partierna finns på här.

Med stöd av Europeiska unionens nya grundfördrag (Lissabonfördraget) som trädde i kraft i december 2009 består Europaparlamentet av högst 751 ledamöter. Var och en medlemsstat kan ha högst 96, men minst 6 ledamöter.

Från Finland utses 13 ledamöter. Vid tidigare Europaparlamentsval har från Finland utsetts ledamöter enligt följande: 16 ledamöter år 1996 och 1999 och 14 år 2004.