Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Nästa val förrättas 2019.

Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Europaparlamentet består av högst 751 ledamöter. Varje medlemsstat får ha högst 96 platser, men ska ha minst 6 platser.

Från Finland utses 13 ledamöter i valet 2019. Om Storbritannien lämnar EU under valperioden, får Finland även en 14:e ledamot till parlamentet enligt resultatet i valet 2019. Vid tidigare Europaparlamentsval har ledamöter utsetts från Finland enligt följande: 16 ledamöter åren 1996 och 1999, 14 ledamöter år 2004 samt 13 ledamöter åren 2009 och 2014.

  • Tabell över medlemsstaternas nuvarande platsantal och antalet platser om Storbritannien lämnar EU.

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 25 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska grupperna.