Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Nästa val förrättas 2024. Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Antalet ledamöter i Europaparlamentet är i enlighet med EU:s grundfördrag högst 751. Från och med ingången av februari 2020 (efter Brexit) är antalet ledamöter i Europaparlamentet 705. Varje medlemsstat får ha högst 96 platser, men ska ha minst 6 platser. Från Finland väljs 14 ledamöter till Europaparlamentet. Vid tidigare Europaparlamentsval har ledamöter utsetts från Finland enligt följande: 16 ledamöter åren 1996 och 1999, 14 ledamöter åren 2004 och 2019 samt 13 ledamöter åren 2009 och 2014.

Tabell över medlemsstaternas nuvarande platsantal och antalet platser om Storbritannien lämnar EU. 

Europeiska rådet beslutar enhälligt om antalet ledamöter i Europaparlamentet efter att parlamentet tagit initiativ till detta. Beslutet om medlemsantalet för valperioden 2024–2029 fattas i början av hösten 2023.

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 25 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska grupperna.