Valkretsarna vid presidentvalet

Vid presidentvalet är kandidaterna kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas dock i först valkretsvis och därefter räknar Helsingfors valkretsnämnd ihop rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna för att fastställa resultatet i hela landet.

Valkretsarna

01 Helsingfors valkrets
02 Nylands valkrets
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunta valkrets
05 Landskapet Ålands valkrets
06 Tavastlands valkrets
07 Birkalands valkrets
08 Sydöstra Finlands valkrets
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vasa valkrets
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Uleåborgs valkrets
13 Lapplands valkrets