Valkretsnämnderna

I varje valkrets finns en valkretsnämnd som fastställer kandidatuppställningen vid riksdagsval och fastställer valets resultat i valkretsen.

1. Helsingfors valkretsnämnd

Kansliet:
post/besöksadress: Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
telefon: 050 568 0051
e-post: helsingin(at)vaalipiirilautakunta.fi

Ordförande: Anna-Maria Rajala, tfn 050 300 7660; anna-maria.rajala(at)iki.fi
I Sekreterare: Raimo Ahola, tfn 029 565 0511; raimo.ahola(at)vaalipiirilautakunta.fi
II Sekreterare: Jarkko Mannerhovi, tfn 050 342 8025; jarkko.mannerhovi(at)om.fi
III Sekreterare: Heikki Liljeroos, tfn 050 5160 213; heikki.liljeroos(at)gmail.com

2. Nylands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress : PB 163, 00023 STATSRÅDET
besöksadress: Paavo Nurmis väg (Olympiastadion), 00250 Helsingfors
telefon: 050 448 4809
e-post: kanslia(at)uudenmaanvaalipiiri.fi

Ordförande: Matti Hilli, tfn 040 580 4940; matti.hilli(at)kolumbus.fi
I Sekreterare: Tuomas Nurmi, tfn 050 598 0675 ; nurmi.tuomas(at)kolumbus.fi
II Sekreterare: Jukka Jaakkola, tfn 050 343 6021; jjaakkola(at)netti.fi
III Sekreterare: Mirko Pennanen, tfn 029 564 4225; mirko.pennanen(at)oikeus.fi

3. Egentliga Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Juha Karvinen
Åbo hovrätt
post/besöksadress: Tavastgatan 11, 20500 Åbo
telefon: 029 56 41387
e-post: juha.karvinen(at)oikeus.fi

Ordförande: Taito Ylhäinen, tfn 050 569 1475; ylhainentaito(at)gmail.com
I Sekreterare: Juha Karvinen; juha.karvinen(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Minnimari Saari, minnimari.saari(at)turku.fi

4. Satakunta valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Kalle Kulmala
Satakunta tingsrätt
post/besöksadress: Tullipuominkatu 5, 28100 Björneborg
telefon: 029 56 46721
e-post: kalle.kulmala(at)oikeus.fi

Ordförande: Pertti Rajala, tfn 050 552 3827; pertti.rajala54(at)gmail.com
I Sekreterare: Kalle Kulmala, tfn 029 56 46721 och 045 695 7385; kalle.kulmala(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Ville Niiniviita; ville.niiniviita(at)oikeus.fi

5. Landskapet Ålands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Ålands tingsrätt, PB 31, 22101 Mariehamn
besöksadress: c/o Ålands tingsrätt, Torrgatan 16, Mariehamn
telefon: 029 56 50259
telefax: 029 56 50252

Ordförande: Kristina Fagerlund; kristina.fagerlund(at)om.fi
Sekreterare: Johanna Nyman, tfn 050 516 9461; j_nyman(at)hotmail.com

6. Tavastlands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Tavastehus
besöksadress: c/o Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
telefon: 029 56 42292
telefax: 029 56 42269

Ordförande: Raimo Turunen; raimoturunen005(at)gmail.com
Sekreterare: Tuomas Salo, tfn 029 56 42292 och 050 413 3292; tuomas.t.salo(at)oikeus.fi

7. Birkalands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Tampereen kaupunki, Keskusvaalilautakunta, PL 1008, 33101 Tammerfors
besöksadress: Tampereen keskusvaalilautakunta, Hatanpäänkatu 22, 33900 Tammerfors
telefon: 050 372 2424 

Ordförande: Miia-Hannele Vuori, tfn 044 423 5109; miia-hannele.vuori(at)tampere.fi
I Sekreterare: Teemu Jokinen, tfn 050 372 2424; teemu.jokinen(at)vaalipiirilautakunta.fi
II Sekreterare: Tanja Welin, tfn 044 472 9949; tanja.welin(at)pirha.fi 

8. Sydöstra Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Juha Ruuth, PB 33, 50101 Mikkeli
besöksadress: Maaherrankatu 9-11, S:t Michel
telefon: 044 794 2622

Ordförande:  Markku Himanen, tfn 044 015 0510; markku.himanen(at)surffi.fi 
I Sekreterare: Annaliisa Leinonen, tfn 044 238 5930; annaliisa(at)lakileinonen.fi 
II Sekreterare: Juha Ruuth, tfn 044 794 2622; juha.ruuth(at)mikkeli.fi

9) Savolax-Karelens valkretsnämnd

Kansliet:
post/besöksadress: c/o Syyttäjänvirasto, Asemakatu 38-40, 4. vån., 70110 Kuopio

Ordförande: Anssi Kyllönen, anssi.kyllonen(at)oikeus.fi
I Sekreterare: Heikki Ylisirniö, puh. 029 56 27803 ja 040 587 5706; heikki.ylisirnio(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Antti Hyvärinen, puh. 040 516 5273; antti.t.hyvarinen(at)oikeus.fi 
III Sekreterare: Jarmo Toivola, puh. 0407266636; toivolanjarmo(at)gmail.com

10. Vasa valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65200 Vasa    besöksadress: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65200 Vasa
telefon: 050 300 1706 
e-post: vaasan(at)vaalipiirilautakunta.fi 

Ordförande: Monica Sirén-Aura, tfn 044 025 6101, monica.siren-aura(at)netikka.fi
Sekreterare: Mikko Piironen, tfn 029 5658 522 och 050 300 1706; mikko.piironen(at)oikeus.fi

11. Mellersta Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Lakiluotsit, PB 564 40101 Jyväskylä
besöksadress: c/o Lakiluotsit, Asemakatu 4 a, 2. vån. (via innergården), 40100 Jyväskylä
e-post: keski-suomi(at)vaalipiiri.fi

Ordförande: Pauliina Maukonen, tfn 050 573 5353: pauliina.maukonen(at)joutsa.fi
I Sekreterare: Mikael Juujärvi, tfn (014) 411 0000 och 040 502 0050;
e-post: mikael.juujarvi(at)lakiluotsit.fi
II Sekreterare: Eero Urtti, tfn 044 222 3898; eero.urtti(at)urtti.fi

12. Uleåborgs valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: PB 27, 90015 Uleåborgs stad
besöksadress: Torikatu 10, 90100 Uleåborg
telefon: 044 244 3801, 044 703 9012
Ordförande: Mika Penttilä, tfn 044 703 9012; mika.penttila(at)ouka.fi
Sekreterare: Unto Lehtonen, tfn 044 244 3801; ulehtonen(at)outlook.com

13. Lapplands valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Kaisa Post
Regionförvaltningsverket i Lappland
postadress: PL 8002, 96101 Rovaniemi
besöksadress: Valtakatu 2, Rovaniemi

Ordförande: Mikko Pääkkönen, tfn 045 324 5501; m.a.paakkonen(at)gmail.com
Sekreterare: Kaisa Post, tfn 040 736 7902 eller 050 396 1136; kaisa.post(at)avi.fi