För kandidater

Kandidater vid allmänna val kan ställas upp av partier eller valmansföreningar.

För att kunna ställa upp som kandidat måste personen i fråga vara valbar, dvs. kvalificerad att bli vald till organet som utses vid valet.

I riksdagsval uppställs vanligen ca 2 000 kandidater i hela landet. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista som bildats av valmansföreningarna får ha högst 14 kandidater i en valkrets. Om det från valkretsen ska väljas flera än 14 riksdagsledamöter, får dessa dock ha högst lika många kandidater som antalet riksdagsledamöter som ska väljas från valkretsen.

Vid presidentval får vart och ett parti eller var och gemensam lista ställa upp en kandidat, men partierna och de gemensamma listorna kan även ha en gemensam kandidat.

I kommunalval uppställs vanligen ca 30- 40 000 kandidater i hela landet. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har rätt att i en kommun ställa upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktigeledamöter som skall utses vid valet.

I Europaparlamentsval uppställs vanligen ca 200–300 kandidater i hela landet. Ett parti eller ett valförbund eller en gemensam lista får ha högst 20 kandidater.