Justitieministeriets tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen vaalit.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.vaalit.fi. Rapporten är sammanställd med hjälp av Regionförvaltningsverkets verktyg för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Utlåtandet har uppdaterats 9 april 2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående sakkunnigorganisation.

I detta tillgänglighetsutlåtande berättar vi hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas på justitieministeriets webbplats vaalit.fi, vilka bristerna i tillgängligheten till webbplatsen är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. Vi utvecklar kontinuerligt webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen vaalit.fi uppfyller i huvudsak de kriterier på tillgänglighet som krävs i lagen, men det finns fortfarande vissa brister som beskrivs närmare i detta utlåtande. En utomstående expert har utvärderat webbplatsens tillgänglighet i juli 2020. En del brister som kom fram i utvärderingen har avhjälpts, men vissa upptäckta brister måste ännu åtgärdas. Vi arbetar hela tiden med för att avhjälpa upptäckta brister i tillgängligheten.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte till alla delar kraven.

Innehållet ska vara möjligt att uppfatta: Söksidan fungerar inte på ett tillgängligt sätt

Icke tillgängligt innehåll och bristerna i det

På söksidan finns olika problem med tillgängligheten:

 • De element som ingår i sökningen finns felaktigt programmerade i tabellen.
 • Etiketter saknas i många blankettfält.
 • På söksidan finns ofärdiga stilar och brister i kontrasten.
 • Det finns brister i tangentbordets användbarhet.

Bristerna i tillgängligheten i sökfunktionerna åtgärdas som bäst.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.4.10 Responsivitet

Innehållet ska vara möjligt att uppfatta: Det finns brister i tillgången till pdf-filer

Icke tillgängligt innehåll och bristerna i det

Alla pdf-filer som publicerats på webbplatsen efter 23.9.2018 uppfyller inte än alla tillgänglighetskrav. En del filer saknar kodning, bilderna saknar textalternativ och språkspecifikationerna är bristfälliga.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.3.1 Information och relationer

Innehållet ska vara möjligt att uppfatta: Vissa bildelement saknar textalternativ

Icke tillgängligt innehåll och bristerna i det

Bildkarusellen på startsidan och de bildlänkar som leder till videorna saknar textalternativ.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Innehållet ska vara möjligt att uppfatta: Tillgänglighetsproblem med navigeringen

Icke tillgängligt innehåll och bristerna i det

Iakttagelser av tillgängligheten i mobil navigering:

 • Sökknapparna och menyknapparna högst uppe på sidan kan inte identifieras.
 • Sökknapparna och menyknapparna högst uppe på sidan ska vara programmerade som knappar.
 • Sökknappen har inget textalternativ.
 • Pilen ska också vara programmerad som en knapp.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Innehållet ska vara begripligt: Språkbestämning

Icke tillgängligt innehåll och bristerna i det

I den finskspråkiga versionen av webbplatsen finns texter, länkar och knappar på samiska utan språkbestämning.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

3.1.2 Språk för del av sida

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta om problemen så gör vi vårt bästa för att lösa dem.

Tills vidare kan du kontakta oss genom att skicka e-post om den brist i tillgängligheten som du upptäckt till adressen [email protected]

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga justitieministeriet. Svaret kan dröja upp till 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar fortlöpande för att förbättra tillgängligheten.

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster. De sakkunniga vid justitieministeriet som upprätthåller webbplatsen vaalit.fi kan också kontaktas per telefon: Kontaktuppgifter.